Zakład Radiologii

« Wstecz

Pierwsza pracownia radiologiczna powstała wraz z utworzeniem Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej 1 stycznia 1953 roku.

Na początku 2004 roku do pracowni tomografii komputerowej zakupiono nowy spiralny tomograf komputerowy, a na przełomie 2004 i 2005 roku utworzono drugą pracownię tomografii komputerowej. Umożliwiło to rozdzielenie pomiędzy dwie pracownie badań diagnostycznych oraz tzw. planowania leczenia, co znacznie usprawniło pracę i skróciło czas oczekiwania na badanie.

W połowie 2004 roku w nowo wybudowanym 6 piętrowym skrzydle szpitala otwarto kolejną pracownię diagnostyczną wchodzącą w skład Zakładu Radiologii – pracownię rezonansu magnetycznego. Nowoczesny 1,5T aparat rezonansu magnetycznego umożliwił specjalistyczną diagnostykę pacjentów onkologicznych ze szpitala i przychodni WCO oraz pacjentów kierowanych z rejonu z różnymi schorzeniami.

Dzięki staraniom całego personelu oraz Zespołu ds. Zarządzania Jakością, w kwietniu 2004 roku, przyznano Zakładowi Radiologii certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej.

Od roku 2004 w Zakładzie Radiologii zatrudnionych jest 7 lekarzy, w tym 6 z II stopniem specjalizacji z radiologii, 14 techników elektroradiologii, 3 pielęgniarki, 4 sekretarki medyczne oraz 3 rejestratorki. Zakład otrzymał także 3 miejsca akredytacyjne umożliwiające odbywanie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej.

 

Zakład Radiologii - Pracownicy:

Podległe komórki orgranizacyjne: