Szczegóły zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku sterylnego. [350/2/2013]

Rozszerzenie przedmiotu zamówienia

Poznań, dnia 2013-01-17
EZ/350/2/2013/………69………


Wg rozdzielnika
do wszystkich
zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne


dotyczy: przetargu nieograniczonego -
Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku sterylnego. [350/2/2013]

ROZSZERZENIE
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w specyfikacji
dodaje się pakiet:

Pakiet 26
1. Aparat do podaży chemioterapii.
3-drożny
Przezroczysty 3500 szt.

Bursztynowy 2500 szt.
5-drożny
Przezroczysty 500 szt.
Bursztynowy 500 szt.
Aparat do pompy
Infusomat Space bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu,
przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki. Aparat
wyposażony w 2 (dla aparatu 3-drożnego) i 4 (dla aparatu 5-drożnego) zastawki, zamykające się
automatycznie po rozłączeniu drenu, umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z
cytostatykiem. Dodatkowo na linii 1 zastawka przeznaczona do dostrzykiwania leku. Zabezpieczenie
przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania w postaci filtra hydrofobowego pojemności
0,8 µm. Dren zaopatrzony w zacisk. Kolec z odpowietrznikiem i zastawką bezzwrotną.
Komora w
górnej części twarda wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna miękka zakończona
płaskim filtrem 15 um.
Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, pakowanie pojedynczo. Na każdym
opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa i opis stosowania w języku polski.
W celu
potwierdzenia zgodności zapisów SIWZ, do oferty wymagana jest 1 szt. zestawu trójdrożnego.
2.
Dren do dostrzykiwania leków.
Przeźroczysty 9000 szt.
Bursztynowy 3000 szt.
Dren do systemu bez
PCV i lateksu. Zastawka umożliwiająca bezigłowe iniekcje leków, zamykająca się automatycznie
po rozłączeniu strzykawki. Zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu
z drenu podczas jego wypełniania. Dren zaopatrzony w zacisk. Na końcu drenu ruchomy łącznik
luer-lock pozwalający bezpiecznie, bez obracania drenu przyłączyć zestaw do podawania
cytostatyków z efektem kliknięcia.
Aparat kompatybilny z aparatem do chemioterapii.
Dren sterylny,
jednorazowego użytku, pakowanie pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty
ważności. Nazwa i opis stosowania w języku polski.
W celu potwierdzenia zgodności zapisów SIWZ,
wymagana jest 1 szt. drenu.


__________________________________________

W punkcie VIII. Wymagania
dotyczące wadium
Dodaje się poz. 26
Wyznacza się dla tego pakietu wadium w kwocie 5 600,00
zł.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬__________________________________________

W punkcie VI.2. 2.
„ W celu wykazania spełnienia ……. należy przedłożyć” – wykaz wykonanych dostaw

Dla dodanego pakietu - dodaje się treść „ pakiet nr 26 – 170.000,00”

w pkt VI.2.3 -
należy przedłożyć aktualną polisę ubezpieczenia
Dla dodanego pakietu - dodaje się treść
„ pakiet nr 26 – 300.000,00”


Powyższe zmiany zostaną opublikowane w stosownym
ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych


inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (48-61) 885-05-00,
fax 852-19-48
godziny pracy: 7:25 - 15:00

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia   
p. 028  I piętro  Kantor Cegielskiego
tel. 61/ 88 50 644

tel. 61/ 88 50 643
tel. 61/ 88 50 919
fax 61/ 88 50 698
e-mail: zaopatrzenie@wco.pl