Kodeks walki z rakiem
 
 

Profilaktyka nowotworów

Co to jest profilaktyka nowotworów?

 
Profilaktyka nowotworów jest to szereg działań mających na celu zapobieganie chorobie bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem się, poprzez kontrolowanie przyczyn i czynników ryzyka. Polega ona na zapobieganiu poważniejszym konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie. Celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie, ma ona również na celu zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby. Dzięki temu prowadzi do ograniczenia niesprawności i inwalidztwa. Istotnym elementem profilaktyki jest także zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby.
 
W onkologii wyróżnia się trzy fazy profilaktyki:
 
Profilaktyka pierwotna (I fazy) – przeciwdziałanie wystąpieniu choroby przez zwiększenie odporności osobniczej na zachorowania (np. szczepienia ochronne), zmniejszenie ekspozycji osób wrażliwych na czynniki szkodliwe (modyfikacja diety, jodowanie soli). W onkologii szczególnie ważne jest upowszechnianie wiedzy o nowotworach i ich profilaktyce (walka z otyłością, paleniem tytoniu itp.).
 
Profilaktyka wtórna (II fazy) - zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (np. przesiewowe badania skriningowe mające na celu wykrycie osób chorych, chemioprofilaktyka np. przy użyciu tamoksyfenu). Badania przesiewowe prowadzi się na grupie osób zdrowych z grupy podwyższonego ryzyka (wiek, czynniki genetyczne).
 
Profilaktyka III fazy, skierowana jest wyłącznie do osób chorych, której działania zmierzają w kierunku zahamowania postępu choroby oraz ograniczeniu jej powikłań (redukowanie stopnia inwalidztwa, poprawa jakości życia).
 
Przygotował: mgr Maciej Trojanowski
 
Źródło:
  • „Podstawy diagnostyki i terapii nowotworów”, pod redakcją Mariusza Frączka, Alfamedica Press, 2008,
  • „Onkologia w praktyce”, pod redakcją Andrzeja Deptały, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007,

 

« wstecz

     
Biuro Programu Prewencji Pierwotnej dla Wielkopolski
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, tel.: (61) 8850-915, fax: (61) 8850-916.
Odwiedzin od 14-02-2007: 498951. Odwiedzin dzisiaj: 57