Szkolenia i Konferencje

Nowe konferencje

http://sympozjum.kobietainatura.pl/

http://www.kongres.pto.med.pl/3.2012/pl/Informacje_Ogolne,19.html

Zapraszamy!


Pielęgniarka i położna wobec umierania i śmierci
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
we współpracy z BIT - BIZNES - INNOWACJE - TECHNOLOGIE
zaprasza na konferencję dla pielęgniarek i położnych

pt. "Pielęgniarka i położna wobec umierania i śmierci"
która odbędzie się w dniu 16.03.2012r. w godz. 9.30 -14.00
podczas trwania Targów SALMED 2012, w Pawilonie nr 8 A (piętro)
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 

TEMATY KONFERENCJI
"Interwencja i pomoc w kryzysach żałoby doświadczanej po stracie osoby
bliskiej w sytuacji wypadku komunikacyjnego, zabójstwa i samobójstwa"
mgr psychologii Małgorzata Bugaja

"Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy narządów"
dr n. med. Wojciech Czapiewski

"Dzieci i śmierć"
mgr psychologii Katarzyna Stachnik

"Filozofia spotkania z człowiekiem umierającym w poszukiwaniu sensu
życia, cierpienia i śmierci"
dr filozofii Stefan Szary

"Możliwości pomocnego towarzyszenia osobom umierającym i ich bliskim -
refleksje podczas onkologicznej terapii"
mgr psychologii Dorota Gołąb

"Próby wskazania zasobów pomocnych w pracy z osobami cierpiącymi z
powodu choroby nowotworowej - rozpoznanie i profilaktyka zespołu
wypalenia"
mgr psychologii Dorota Gołąb

"Kiedy terapia przeciwnowotworowa kończy się niepowodzeniem - postawy
personelu medycznego wobec chorego i jego rodziny. Zapobieganie wyczerpaniu
zawodowemu pielęgniarek"
mgr pielęgniarstwa Maciej Krajewski

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:
Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł. Opłata  konferencyjna jest zarazem
biletem wstępu na wystawę targową. Opłatę należy wnieść na konto
BIT-Biznes-Innowacje-Technologie   Sp. z o.o:  PKO SA 78 1240 6612 1111
0010 3433 8273.

Dokładne informacje dotyczące konferencji będą zamieszczone w
najbliższym Biuletynie Informacyjnym OIPiP w Poznaniu oraz na stronie
internetowej.
Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty (ksero) należy przesłać do dnia
02.03.2012r.
na adres:  

BIT-Biznes-Innowacje-Technologie   Sp. z o.o 
60-734 Poznań
ul. Głogowska 26

Osoby, które dokonają wpłaty i prześlą zgłoszenie powinny zgłosić
się w dniu konferencji po odbiór biletu w Holu Wschodnim - Punkt
Obsługi Klienta (oszklony budynek na wprost Mostu Dworcowego).

« wstecz