URO-ONKO 2012. Wielkopolska Konferencja Uro-Onkologiczna

URO-ONKO 2012. Wielkopolska Konferencja Uro-Onkologiczna

Program

 

 

 07.12.2012

 11.00-14.00

Przewodniczący sesji: Prof. Zbigniew Kwias, Prof. Piotr Milecki

11.00-11.15

Epidemiologia raka pęcherza moczowego:
stan obecny i przyszłość?
Prof. Marek Sosnowski  

11.15-11.30

Rola urologa w diagnozowaniu raka inwazyjnego pęcherza moczowego
Prof. Andrzej Borkowski 

11.30-11.45

Rola radiologa w diagnozowaniu raka inwazyjnego pęcherza moczowego
Dr Jacek Kocur 

 

11.45-12.00

Diagnostyka histopatologiczna raka pęcherza moczowego: możliwości, ograniczenia i pułapki
Prof. Andrzej Marszałek

12.00 –12.30

Kawa

12.30 -14.00

Panel dyskusyjny Moderator: Prof. Z. Kwias, Prof. P. Milecki
Diagnostyka raka pęcherza moczowego w Polsce w 2012/2013 roku
Prof. A.Borkowski, Prof. M.Sosnowski, Prof. A.Marszałek, dr J. Kocur

14.00 –15.00

Lunch

 15.00-16.40

Przewodniczący sesji: Prof. Julian Malicki, dr Andrzej Antczak

15.00 - 15.20

Leczenie inwazyjnego i przerzutowego raka pęcherza moczowego: współczesne poglądy
Prof. Romuald Zdrojowy

15.20 - 15.40

Stan obecny i przyszłość technik radioterapii w raku pęcherza moczowego Prof. Piotr Milecki

15.40 - 15.55

Neoadjuwantowa,  adjuwantowa chemioterapia: potrzebne, czy zbędne leczenie?
Dr Renata Szoszkiewicz

15.55 - 16.10

Radyklana cystektomia: wyniki leczenia
Prof. Zbigniew Wolski

16.10 - 16.25

Radioterapia i Radio-chemioterapia raka pęcherza moczowego: przegląd wyników leczenia
Prof. Jacek Fijuth

16.25 - 16.40

Kluczowe elementy wspólpracy pomiędzy urologiem a onkologiem radioterapeutą i onkologiem klinicznym  

Prof. Piotr Milecki  

 

 

16.40-17.20

Kawa 

17.20 -18.20

Panel dyskusyjny:
Moderator: Prof. A. Borkowski, Prof. P. Milecki

Dla kogo radykalna cystektomia? Dla kogo radiochemioterapia?
Prof. J.Fijuth, Prof. R.Zdrojowy, Prof. Z.Wolski, dr R. Szoszkiewicz

08.12.2012

 9.00-11.00

Przewodniczący sesji: Prof. Andrzej Roszak, Prof. Piotr Milecki

9.00 – 9.20

Rola chemioterapii po niepowodzeniu miejscowym
Dr Renata Szoszkiewicz

 9.20-9.40

Możliwości paliatywnej radioterapii
Prof. Piotr Milecki  

9.40 - 10.00

Dyskusja

10.00 –10.20

 

Problemy psychologiczne i seksualne pacjentów z nowotworami urologicznymi
Prof. Krystyna de Walden-Gałuszko

10.20-10.40

Psychologiczne aspekty funkcjonowania mężczyzn chorych na raka gruczołu krokowego
Mgr Mariola Kosowicz   

10.40-11.00

Dyskusja

11.00-11.10

Zamknięcie konferencji