Zaproszenie

Szanowne Koleżanki i Koledzy

 
Z ogromną przyjemnością zapraszam Was do Poznania, na organizowane po raz kolejny Warsztaty Brachyterapeutyczne - Spotkanie po ABS. Warsztaty odbędą się w dniach 9-10.06.2017 r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii.
Zjazdy Amerykańskiego Towarzystwa Brachyterapii (ABS) są jednym z dwóch światowych wydarzeń (oprócz workshopów GEC-ESTRO), na których przedstawia się najnowsze zdobycze wiedzy o brachyterapii nowotworów. Odbywają się corocznie od wielu lat, uczestniczy w nich coraz więcej lekarzy, fizyków z całego świata. Niewątpliwie, ze względu na odległość i wysokie koszty uczestnictwa, nie wszyscy Polacy i Europejczycy mogą w nich regularnie uczestniczyć. Chcielibyśmy organizując warsztaty przybliżyć możliwie największej liczbie Koleżanek i Kolegów wybrane zagadnienia i najważniejsze wystąpienia ze Zjazdów ABS. 
Warsztaty są skierowane do onkologów radioterapeutów, onkologów klinicznych, fizyków medycznych, techników medycznych, chirurgów, lekarzy medycyny paliatywnej oraz innych specjalności zaangażowanych w opiekę nad pacjentem onkologicznym. Mają na celu wymianę poglądów na tematy związane z brachyterapią nowotworów, leczeniem wielodyscyplinarnym, fizyką medyczną oraz radiobiologią w oparciu o doniesienia zaprezentowane podczas konferencji ABS, która odbędzie się w Bostonie (USA) w dniach 20-22.04.2017 r.
 
Chcemy umożliwić uczestnictwo również onkologom z bliskich nam sąsiadujących krajów, dlatego też tworzymy stronę internetową w jęz. angielskim, a przeźrocza do wystąpień będą przygotowywane także w jęz. angielskim. Jest to czasami nawet wskazane ze względu na brak wielu pojęć przetłumaczonych jasno na język polski.
Konferencja poprowadzona będzie w języku polskim, w formie wykładów zaprezentowanych przez specjalistów w omawianych dziedzinach połączonych z dyskusją.
 
Serdecznie zapraszamy do Poznania i do zobaczenia w czerwcu 2017 r.
 


prof. dr hab. n. med. Janusz Skowronek
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Kierownik Zakładu Brachyterapii
 
 
 

dr n. med. Grzegorz Zwierzchowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego