Dokumentacja placówki medycznej a kontrola płatnika | 6 i 7 grudnia 2018

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt po raz kolejny zaprosić Państwa do wzięcia udziału, tym razem w jubileuszowej, X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt.: Dokumentacja Placówki Medycznej. 

Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, ukazując tym samym, jak bardzo  potrzebne jest  przeprowadzanie  międzysektorowych dyskusji na temat problematyki dokumentacji medycznej w polskiej ochronie zdrowia. 

Tematyka tegorocznego spotkania odnosi się do kwestii poprawnego prowadzenia i zarządzania dokumentacją medyczną w placówkach medycznych, w świetle nieustannych zmian w przepisach prawa. 

Obecnie stoimy u progu wejścia w życie elektronicznej dokumentacji medycznej, która przyczyni się znacząco do  zmiany zakresu niektórych problemów, związanych z poruszanym zagadnieniem. Zmieni się sposób kontrolowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia Świadczeniodawców, zmienią się również kwestie prawne dot. udostępniania dokumentacji pacjentów uprawnionym instytucjom bądź osobom.

Dwudniowa konferencja zgromadzi wielu znakomitych prelegentów świata medycyny i prawa. Zaprezentują oni swoje stanowiska na temat dokumentacji medycznej w placówkach medycznych o różnych profilach. Ponadto, będzie to doskonała okazja do pogłębienia dialogu między środowiskami medyczno-prawniczymi.   

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ramowym programem nadchodzącego wydarzenia.

Tegoroczne spotkanie odbędzie się 6 - 7 grudnia 2018r. w hotelu MERCURE w Poznaniu (szczegóły w zakładce - PROGRAM oraz LOKALIZACJA). Współorganizatorami wydarzenia są: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Katedra i Zakład Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego - Oddział Wielkopolski.   
W imieniu organizatorów oraz Komitetu Naukowego serdecznie zapraszam - zakładka REJESTRACJA! Ilość miejsc OGRANICZONA. Każdy uczestnik otrzyma na podany adres e-mailowy link do certryfikatu za udział w Konferencji.

 

Z poważaniem,
Dr n. med. Erwin Strzesak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Organizatorzy


 • Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie

 • Katedra i Zakład Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 • Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego - Oddział Wielkopolski

Komitet Naukowy

 • Przewodniczący Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. Julian Malicki
  Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Kierownik Katedry i Zakładu Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • Dr n. med. Erwin Strzesak
   Pełnomocnik Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii ds. Rozliczeń
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek
  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Kierownik Zakładu Patologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Pełnomocnik ds. działalności naukowej
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Roszak
  Ordynator Oddziału Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii
 • Prof. UAM dr hab. Joanna Haberko
  Prodziekan ds. kształcenia i współpracy, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza
 • Dr n. o zdrowiu Michał Chrobot
  Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej - Świętokrzyskie Centrum Onkologii.
 • Prof. UM dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
  Ordynator Oddziału Chemioterapii z Izbą Przyjęć Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej
 • Dr n. prawnych Alfred Staszak
  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Mgr Zofia Cwalina
    Naczelna Pielęgniarka Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Komitet Organizacyjny

 • dr n. med. Erwin Strzesak – Przewodniczący
 • mgr Jolanta Kaczmarek - Wiceprzewodnicząca
 • mgr Hanna Waligórska - Wieceprzewodnicząca
 • mgr Sylwia Zygmunt - Wiceprzewodnicząca
 • Ewa Kaczmarek
 • mgr Karolina Kucnerowicz
 • mgr Weronika Misiuna
 • mgr Joanna Domańska
 • mgr Anna Krzemińska
 • mgr inż. Magdalena Sabrańska
 •  mgr Agnieszka Słocińska
 • mgr Anna Patalon

Sponsorzy

 

 •  
 • SPONSOR GŁÓWNY
 •  
 •  
 •  


 

Prelegenci

 • Dr n. o zdr. Michał Chrobot

  Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej w Swiętokrzyskim Centrum Onkologii. Prezes Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych. W 2003 r. ukończył studia uzupełniające magisterskie na Wydziale Finansów, na kierunku finanse i bankowość, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a w 2004 r. studia magisterskie na kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uzyskał tytuł doktora nauk o zdrowiu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od początku swojej pracy zawodowej jest związany z systemem ochrony zdrowia w Polsce. Swoją pracę w 2001 r. zaczynał w Świętokrzyskiej Regionalnej Kasie Chorych w Kielcach, przekształconej później w Świętokrzyski OW NFZ. Od 2008 r. zatrudniony w Świętokrzyskim Centrum Onkologii (pierwotnie jako Pełnomocnik Dyrektora ds. Kontraktowania i Rozliczeń z NFZ, a od 2010 r. - Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej). Od czerwca 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych
 • Mgr inż. Aleksandra Dobrzyńska - Górecko

  Specjalista ds. Kosztów w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach. Od 2015 roku aktywnie zaangażowana we współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Obecnie, z ramienia Instytutu, pełni rolę koordynatora w projekcie pn. „Ustalenie kosztów rzeczywistych
  i nowy model taryfikacji” realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 • Dr n. med. Janusz Doś

  Specjalista fizjoterapii, Kierownik Zakładu Fizjoterapii Onkologicznej
  w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, nauczyciel akademicki, konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapia, doradca ds. rehabilitacji Federacji Stowarzyszeń Amazonki. Działalność badawcza w zakresie optymalizacji i monitorowania procesu fizjoterapii chorych leczonych z powodu nowotworów złośliwych, przede wszystkim pacjentów z powikłaniami i zaburzeniami czynnościowymi układu limfatycznego. Redaktor naukowy polskiego wydania Limfologii.
 • Lek. med. Violetta Fiedler - Łopusiewicz
  Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia
 • Prof. UAM dr. hab. Joanna Haberko
  Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem
  Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza
 • Dr n. med. Beata Jagielska
  Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Warszawie
 • Piotr Janeczek
  Konsultant w krakowskim oddziale AOTMiT. Posiada wieloletnie, eksperckie doświadczenie zarówno w obszarze finansów podmiotów leczniczych jak i wdrażaniu rozwiązań informatycznych.
 • Maciej Kasztelan
  Prezes Zarządu Intelimedical Poland Sp. z o.o.
 • Dr n. prawn. Kamila Kocańda

  Radca prawny, Koordynator Radców Prawnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2007 r. Aplikację radcowską odbywała w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz Kielcach. W toku studiów brała udział w rocznym kursie prawa amerykańskiego, prowadzonym przez wykładowców z Levin College of Law University of Florida. Była stypendystką programu Socrates – Erasmus, w ramach którego spędziła pół roku na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, Holandia. W roku 2015 r. obroniła pracę doktorską z dziedziny prawa medycznego. Jest wykładowcą przedmiotów z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz członkiem Komisji Bioetycznej tej Uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie. Biegłe posługuje się językiem angielskim, posiada certyfikaty: ILEC (International Legal English Certificate by Cambridge), BEC (Business English Certificate - level higher), CAE (Certificate in Advanced English), FCE (First Certificate in English). Prowadzi obsługę prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą we wszystkich rodzajach oraz zakresach tej działalności jako radca prawny etatowy oraz w formie współpracy.
 • Mgr Magdalena Koprak
  p.o. Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia / Naczelnik Wydziału Kontroli
 • Mgr inż. Magdalena Kraszewska
  Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych, Wielkopolskie Centrum Onkologii
 • Mgr Aleksander Krawczyński
 • Prof. UM dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
  Ordynator Oddziału Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej
 • Mgr Anna Łukaszewska
  Ukończyła Wydział Nauk o Zdrowiu kierunek : pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia podyplomowe Zarządzanie w opiece zdrowotnej na  Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Studia podyplomowe zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych w Wyższej Szkole Bankowej oddział w Bydgoszczy, Certyfikat Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015. Od 2005 do 2015 roku   pracownik  Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Dziale Kontraktowania. Od 2015 roku Kierownik Działu Kontraktowania i Rozliczeń w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Mgr Bartosz Maleszczuk
  Kierownik Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu / Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych
 • Wojciech Malinowski
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek

  Konsultant Krajowy w dziedzinie Patomorfologii, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa / Kierownik Zakładu Patologii Nowotworów / Pełnomocnik ds. działalności naukowej Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
 • Mgr Konrad M. Mazur

  Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na prawnych aspektach ochrony informacji - tajemnic, danych osobowych i własności intelektualnej – w sektorze nowoczesnych technologii informacyjnych. W dorobku naukowym posiada publikacje dotyczące prawa ochrony tajemnic, danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Autor monografii naukowej Polskojęzyczna społeczność przestępcza zorganizowana w sieci darknet, współautor monografii Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia. Jego aktywność dydaktyczna na Uniwersytecie obejmuje: wykład z prawa ochrony danych osobowych, autorski wykład poświęcony cyberprzestępczości, ćwiczenia dla studentów z podstaw prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego. Jest pomysłodawcą, opiekunem merytorycznym i wykładowcą kierunku studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo w biznesie. Wykłada także na studiach podyplomowych z prawa ochrony danych osobowych. Od ponad 5 lat prowadzi bloga cyberprzestepczosc.pl Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe skupione w obszarze nowoczesnych technologii, obsługi sektora IT oraz ochrony danych osobowych. Prowadzi własną firmę świadczącą wyspecjalizowane usługi z zakresu prawa ochrony danych, własności intelektualnej i cyberbezpieczeństwa. Wśród obsługiwanych przez niego klientów znajdują się szpitale, przedsiębiorstwa z obszaru fintech, spółki energetyczne, operatorzy telekomunikacyjni oraz startupy technologiczne.
 • Dr n. med. Józef Mazurek
  Pełnomocnik Dyrektora ds. klinicznych, Wielkopolskie Centrum Onkologii
 • Dr n. o zdr. inż. Mirosława Mocydlarz - Adamcewicz

  Kierownik Działu Informatyki Wielkopolskiego Centrum Onkologii / Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych / Członek Grupy Roboczej ds ochrony danych osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji
 • Dr n. ekonomicznych Adam Niedzielski
  Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych.
 • Artur Paszkowski
  Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przez ponad 10 lat pracownik Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym 5 lat jako naczelnik wydziału organizacyjno-prawnego. Uczestnik postępowań konkursowych oraz odwoławczych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Obecnie członek zarządu Leszczyńskiego Centrum Medycznego VENTRICULUS Sp. z o.o. i wykładowca prawa medycznego oraz prawa ubezpieczeń zdrowotnych. Autor kilkuset publikacji, komentarzy oraz glos z zakresu prawa ubezpieczeń zdrowotnych dla Wolters Kluwer Polska, w szczególności dotyczących kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenia dokumentacji medycznej, zasad realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz procesu odwoławczego. Prowadził szkolenia dla organów administracji państwowej, przedsiębiorców i kadry medycznej z takich dyscyplin prawniczych jak prawo ubezpieczeń zdrowotnych, prawo medyczne, prawa pacjenta oraz prawo cywilne. Posiada kilkuletnią praktykę w obsłudze prawnej i podatkowej spółek prawa handlowego.
 • Mgr Jowita Pieczyńska

  Magister oraz specjalistka pielęgniarstwa onkologicznego pracuje w Katedrze i Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej od 2010 roku. Swoją wiedze i doświadczenie w zakresie prowadzenia pielęgniarskiej e-dokumentacji przedstawi na przykładzie hospitalizacji pacjenta przyjętego do Kliniki
 • Dr n. med. Danuta Procyk
  z-ca kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej,
  diagnosta laboratoryjny,specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej,
  członek zarządu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Poznaniu.
 • Dr n. med. Jacek Putz
  Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Szkole Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego .Obecnie po.kier. Zakładu Geriatrii i Gerontologii. Kierownik naukowy i uczestnik licznych kursów i konferencji naukowych , krajowych i zagranicznych. Za pracę i działalność naukowo- dydaktyczną i społeczną wyróżniony odznaczeniami państwowymi,  resortowymi, środowiskowymi  i  Towarzystw Medycznych. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Członek Honorowy Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
 • Mgr Marek Saj
 • Mgr Alicja Stanikowska
 • Dr n. prawnych Alfred Staszak

  Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Adminictracji UZ. Czynny zawodowo prokurator od 1995 roku. Od wielu lat zainteresowania naukowe koncentruje na aspektach dowodowych. Autor wielu publikacji związanych z procesem dowodzenia sprawstwa przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstw internetowych. Od 1999 roku prowadzi szkolenia z kryminalistyki i prawa dowodowego dla prokuratorów i aplikantów prokuratorskich.
 • Dr n. med. Erwin Strzesak
  Kierownik Działu Ewidencji Świadczeń Medycznych / Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozliczeń Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego
 • Dr n. med. Michał Sutkowski
  specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, Rzecznik Prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Dyrektor NZOZ „Medycyna Rodzinna”. Prowadzi własna praktykę
   w Warszawie,  a wraz z kolegami zespół przychodni na zachodzie Mazowsza.
  W latach 1990 – 2014 pracował również min. w Oddziałach Szpitalnych i Klinicznych  (Wewnętrznym, Pediatrii, Neonatologii i SOR). Autor publikacji prasowych, popularyzator zagadnień medycyny i sportu. Medyczny komentator licznych stacji radiowych i telewizyjnych. Społecznik, maratończyk.
 • Dr Marcin Śliwka

  Doświadczony trener i wykładowca akademicki. Specjalizuje się w prawie medycznym i cywilnym, jest autorem ponad stu artykułów i opracowań z prawa medycznego. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się ochroną praw pacjenta.
 • Aleksandra Świderska
  Kierownik Wydziału Statystyk i Analiz w Dziale Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji
 • Dr n. med. Ewa Wierzchosławska
  Kierownik Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Dr Ernest Wiśniewski
  Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów  ds. rozwoju i zarządzania finansami. W KRF w ramach swoich obowiązków zajmował się min.: opracowaniem wytycznych do dokumentacji fizjoterapeutycznej a obecnie nadzoruje prace wdrożeniowe w zakresie cyfryzacji  dokumentacji;  magister fizjoterapii (AWF Warszawa), instruktor Terapii Manualnej (OMT) absolwent studiów podyplomowych MBA (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), absolwent studiów doktoranckich (AWF Warszawa).

   

 

Patronat

Patronat medialny

Patronat honorowy

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie uczestnik organizuje we własnym zakresie.