Bioelektryczność i biomagnetyzm w diagnostyce medycznej | 22-23 maja 2015, Poznań

Bioelektryczność i biomagnetyzm w diagnostyce medycznej | 22-23 maja 2015, Poznań

Zaproszenie

Zapraszamy Państwa na kurs pt: ”Bioelektryczność i biomagnetyzm w diagnostyce medycznej”, który odbędzie się w dniach 20-21.11.2015 w Poznaniu.
Organizatorami kursu są Wielkopolskie Centrum Onkologii, Zakład Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki UAM oraz Oddział Wielkopolski PTFM.
Zajęcia przeprowadzone zostaną na Wydziale Fizyki UAM przez pracowników naukowych Zakładu Fizyki Medycznej. Treści nauczania kursu pokrywają zakres modułu XI programu specjalizacyjnego w dziedzinie fizyka medyczna.

INFORMACJA

Zajęcia odbędą się na Wydziale Fizyki  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Zakład Fizyki Medycznej, ul. Umultowska 85.
Wykłady odbędą się w sali Aula Piekary; ćwiczenia Zakład Fizyki Medycznej wejście C, I piętro

W imieniu komitetu organizacyjnego
Dr hab. Tomasz Piotrowski