Terapia promieniowaniem niejonizującym | 12-13 czerwca 2015, Poznań

Terapia promieniowaniem niejonizującym | 12-13 czerwca 2015, Poznań

Zaproszenie

Zapraszamy Państwa na kurs pt: "Terapia promieniowaniem niejonizującym", który odbędzie się w dniach 12-13.06.2015 w Poznaniu.
Organizatorami kursu są Wielkopolskie Centrum Onkologii, Katedra i Zakład Biofizyki UMP oraz Oddział Wielkopolski PTFM.
Zajęcia przeprowadzone zostaną na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu przez pracowników naukowych Katedry i Zakładu Biofizyki. Treści nauczania kursu pokrywają zakres modułu VIII programu specjalizacyjnego w dziedzinie fizyka medyczna.

W imieniu komitetu organizacyjnego
Dr hab. Tomasz Piotrowski