Planowanie i realizacja technik specjalnych, kurs dla osób specjalizujących się w dziedzinie fizyka medyczna | 21-22.02.2019, Poznań

Planowanie i realizacja technik specjalnych, kurs dla osób specjalizujących się w dziedzinie fizyka medyczna | 21-22.02.2019, Poznań

Zaproszenie

Zapraszamy Państwa na kurs pt: "Planowanie i realizacja technik specjalnych", który dedykowany jest osobom specjalizującym się w dziedzinie fizyki medycznej i odbędzie się w dniach 21-22.02.2019 r. w Poznaniu.
Organizatorami kursu jest Wielkopolskie Centrum Onkologii i Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej Oddział w Poznaniu.

Treści nauczania kursu pokrywają częściowo zakres modułu VI programu specjalizacyjnego w dziedzinie fizyka medyczna.

mgr Marta Kruszyna-Mochalska
Kierownik Naukowy kursu