Nowa technika napromieniania trójwymiarowego w ginekologii-IMRT

Data publikacji: 05-12-2010, 16:22

IMRT-Intensity Modulated Radiotherapy, czyli radioterapia z intensywną modulacją natężenia wiązki promieniowania.

Ta nowa technika umożliwia onkologom-radioterapeutom dostarczenie odpowiedniej ilości energii w obręb guza nowotworowego z jednoczesnym ograniczeniem dawki w narządach krytycznych (np. jelita, pęcherz, odbytnica).

Innymi słowy potrafimy skutecznie niszczyć komórki nowotworowe z jednoczesnym zmniejszeniem toksycznośći leczenia (rzadziej obserwujemy zapalenia pęcherza, odbytnicy, biegunki).

Metoda ta jest obecnie wykorzystywana na naszym Oddziale m.in. w pooperacyjnym leczeniu  uzupełniającym z powodu raka narządu płciowego oraz w szczególnych sytuacjach klinicznych.