Opis Oddziału

 

Oddział szpitalny powstał pod koniec 1953 roku, jego organizatorem i pierwszym ordynatorem został przybyły z Warszawy pracownik Instytutu Radowego dr med. Stefan Skowroński. W pierwszych latach wprowadzono interdyscyplinarną współpracę onkologiczną w praktyce klinicznej opartą na naukowych podstawach łączących chirurgię z radioterapią i histopatologią. Kierowany przez dr med. Stefana Skowrońskiego oddział (w ciągu 30 lat) wypracował mocną pozycję pośród oddziałów onkologicznych w kraju i stał się podstawowym miejscem leczenia chorych promieniami jonizującymi z województwa poznańskiego, a także w mniejszym stopniu z województw ościennych.W roku 1984 ordynatorem oddziału została dr n. med. Aniela D. Pater specjalista chorób nowotworowych, wieloletni współpracownik i zastępca dr med. S. Skowrońskiego, która kierowała oddziałem przez 11 lat (do stycznia 1994 roku). Był to istotny okres w działalności oddziału, w którym wdrożono nowe metody radioterapii oraz rozpoczęto leczenie cytostatykami. W tym czasie nastąpiła zmiana nazwy oddziału na Oddział Radioterapii Ginekologicznej.W roku 1986 zainstalowano jeden z pierwszych w Polsce aparatów do brachyterapii umożliwiającej leczenie metodą affter-loading (Selectron LDR/MDR).W styczniu 1994 roku ordynatorem został dr n. med. Andrzej Roszak, specjalista radioterapii oraz położnictwa i ginekologii, pracujący w Szpitalu od 1976 roku, w okresie 1990-93 pracownik naukowo-dydaktyczny w Klinice Ginekologii AM w Poznaniu. Na zastępcę ordynatora oddziału została mianowana dr n. med. Ewa Cikowska–Woźniak, specjalista radioterapii.W roku 2000 rozpoczęto w oddziale leczenie operacyjne w zakresie ginekologii onkologicznej. Tym samym została w pełni zrealizowana idea kompleksowego leczenia chorych na nowotwory narządu płciowego w ramach jednego oddziału prowadzonego przez interdyscyplinarny zespół lekarski.
 
Działalność oddziału w sposób szczególny zwrócona jest w kierunku tworzenia leczenia interdyscyplinarnego. Od 10 lat prowadzona jest radiochemioterapia chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy, co pozwoliło na poprawę wyników leczenia. W teleradioterapii wdrożono nowoczesne techniki konformalne (3D, IMRT), co wpływa na skuteczność teleradioterapii, jak i poprawę indeksu terapeutycznego. Stosowane od ponad 20 lat w brachyterapii techniki afterloading zostały obecnie oparte na nowoczesnych metodach obrazowania (TK i MR), co pozwoliło na zainicjowanie technik konformalnych (3D). Leczenie dojamowe zostało także skojarzone z hipertermią- dodatkowym czynnikiem niszczącym guz nowotworowy. W leczeniu chirurgicznym raka sromu wprowadzono radioizotopową metodę znakowania węzłów chłonnych, jak i elementy chirurgii plastycznej. Prowadzone radykalne leczenie chirurgiczne chorych na raka szyjki i trzonu macicy daje bardzo wysoką szansę na wyleczenie i niejednokrotnie pozwala na uniknięcie napromieniania uzupełniającego. Wprowadzono kompleksowe leczenie chorych na raka jajnika, łącząc agresywną chemioterapię, także w ramach międzynarodowych programów terapeutycznych z szerokim leczeniem operacyjnym oraz napromienianiem. Oddział posiada akredytacje pozwalającą na prowadzenie szkolenia z zakresu chirurgii, radioterapii i chemioterapii w ginekologii onkologicznej.