Struktura Oddziału

  • Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej, oddział łóżkowy składający się z 61 łóżek oraz sali dziennego podawania chemioterapii.
  •  Pracownia Brachyterapii Ginekologicznej, (niezależnie od powstałego w 2005 roku Zakładu Brachyterapii), która kontynuuje i rozwija ponad 50-letnią tradycję leczenia w zakresie brachyterapii dojamowej i śródtkankowej chorych z nowotworami narządu płciowego

 

  •  Pracownia Ultrasonografii Ginekologicznej, którą kieruje dr n. med. Romuald Niecewicz. Do zespołu wykonującego badania USG należą: lek. med. Hanna Włodarczyk, oraz dr n. med. Zbigniew Szewierski.