Dla Pacjenta

Słownik najczęściej stosowanych pojęć:

Teleterapia- jest to napromienianie z zewnątrz przyspieszaczem liniowym Clinac lub bombą kobaltową (popularnie nazywane lampami).

 

Brachyterapia- założenie źródeł promieniotwórczych do pochwy i jamy macicy.

 

Microselectron HDR-aparat używany do brachyterapii, za pomocą którego możliwe są różne wersje leczenia w zależności od potrzeb:

  • sonda i dwa owoidy stosowane w nowotworach szyjki macicy
  • sonda stosowana w nowotworach jamy macicy
  • walec stosowany w nowotworach szyjki i trzonu macicy, u kobiet po operacjach ginekologicznych

 

Symulator-aparat do wyznaczania obszaru, który będzie napromieniany.

 

Skany- wykonywane na tomografie komputerowym, są niezbędnym elementem do planowania leczenia teleterapią.

 

Radioterapia-teleterapia plus brachyterapia. Tym terminem określa się cały cykl leczenia energią promienistą.

 

Chemioterapia-stosowanie leków niszczących komórki nowotworowe (cytostatyków) w chorobach narządu rodnego. Stosowana jako samodzielna metoda lub może być skojarzona z innymi metodami leczenia.

 

Markery nowotworowe- substancje produkowane lub indukowane prze nowotwory. Mogą one występować w minimalnym stężeniu w prawidłowej tkance lub nie występować wcale. Efekty leczenia przeciwnowotworowego można monitorować oceniając ich stężenie w surowicy krwi. Spotykamy takie markery jak: antygeny płodowe (AFP, CEA), antygeny związane z nowotworem (CA-125, CA-19.9, CA-15.3, SCC), hormony, enzymy, białka (beta-HCG, kalcytonina). Nie każdy rodzaj nowotworu jest reprezentowany przez specyficzny dla niego marker.

 

Załączniki

  Nazwa Rozmiar
pdf informator 1,09 MB