Poradnia Onkologiczna

Praca Oddziału Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej jest zintegrowana z działalnością dwóch poradni (w pokojach 1002 i 1005), które prowadzą leczenie ambulatoryjne, kontrole po leczeniu szpitalnym, konsultacje oraz wydają opinie lekarskie. Opiekę nad pacjentkami w poradniach sprawują rotacyjnie lekarze oddziału.  

 Do poradni onkologicznych są przyjmowane chore na nowotwór oraz te, które podejrzewają u siebie chorobę nowotworową i chcą skonsultować się z onkologiem tutejszego Centrum.

Godziny pracy poradni:
1. Poradnia Radioterapii Ginekologicznej I jest czynna w godz. 9.00-15.00 (telefon do Poradni: (61) 8850 572)
2. Poradnia Radioterapii Ginekologicznej II jest czynna w godz. 8.00-14.00 (telefon do Poradni: (61) 8850 573). 

3. W pomieszczeniach Poradni Ginekologicznej II w wyznaczonych godzinach prowadzi działalność Pracownia Ultrasonografii.

 

Zapisy do poradni:

  • rejestracja telefoniczna pod numerem 61-8850557
  • w dniu aktualnej wizyty istnieje możliwość zapisu na kolejny termin.
  • posiadamy również ograniczoną liczbę wolnych numerków dla pacjentek wcześniej niezarejestrowanych (konieczność zgłoszenia się osobiście w rejestracji rano).

Kliknij aby poznać szczegóły rejestracji do poradni.


Lekarze przyjmujący w poradniach:

* prof. dr hab. Andrzej Roszak


* dr Krystyna Bratos

 

* dr Marek Kuczyński

 

* dr Zbigniew Szewierski

 

* dr Bartosz Urbański

 

* dr Żaneta Wareńczak-Florczak


* dr Joanna Wróblewska
  
W poradni radioterapii i onkologii ginekologicznej wykonuje się następujące badania lekarskie:
* badanie podmiotowe,
* badanie przedmiotowe w trakcie leczenia,
* zlecenia zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych,
* kierowanie na konsultacje do szpitala,
* udzielanie pisemnej odpowiedzi lekarzom kierującym na konsultacje,
* prowadzenie dokumentacji medycznej i pozamedycznej zgodnej z umowa z NFZ,
* wydawanie orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta niezbędnych w procesie leczenia,
* leczenie i udzielenie wskazówek co do sposobu postępowania (leczenie zachowawcze, zabiegi wykonywane ambulatoryjnie: pobieranie i ocena wymazu do badania mikrobiologicznego).