Przyjęcia na oddział

Przyjęcia na Oddział dokonywane są w dwojaki sposób:

  1. Poprzez Poradnię Radioterapii Ginekologicznej
  2. Poprzez Izbę Przyjęć znajdujący się na Oddziale Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej im. Stefana Skowrońskiego. W tym trybie zgłaszają się chore, które mają wcześniej ustalony termin przyjęcia np. na poprzedniej wizycie (kontynuacja chemioterapii, rozpoczęcie radioterapii, planowy zabieg operacyjny).