Konferencja
Po Astro 2017
08 - 09.12.2017

Zobacz program Zarejestruj się

Spotkanie po Astro 59

Program

Konferencja po ASTRO

08-09.12.2017

 

Piątek 08.12.2017

9.15 – 9.30 Otwarcie Konferencji prof. dr hab. Julian Malicki / prof. dr hab. Piotr Milecki
Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego i nowotwory głowy i szyi
przewodniczący sesji: prof. dr hab. Jacek Fjiuth; prof. dr hab. Krzysztof Składowski
9.30 – 10.00 Nowotwory Ośrodkowego Układu Nerwowego prof. dr hab. Jacek Fjiuth
10.00 – 10.30 Nowotwory głowy i szyi prof. dr hab. Krzysztof Składowski
10.30 – 10.45 Dyskusja
10.45 – 11.15 Przerwa Kawowa
Nowotwory urologiczne
przewodniczący sesji: prof. dr hab. Piotr Milecki, prof. dr hab. Wojciech Majewski
11.15 – 11.45 Nowotwory układu moczowego – rak pęcherza moczowego, rak gruczołu krokowego cz.1. prof. dr hab. Wojciech Majewski
11.45 – 12.15 Nowotwory układu moczowego – rak gruczołu krokowego cz.2 prof. dr hab. Piotr Milecki
12.15 – 12.30 Dyskusja
12.30 – 12.45

Powody, dla których warto stosować hormonoterapię w dawce 6 miesięcznej u pacjentów z rakiem stercza - prof. dr hab. Piotr Milecki

Nowotwory ginekologiczne
przewodniczący sesji: prof. dr hab. Andrzej Roszak, dr Krystyna Bratos
12.45 – 13.15 Nowotwory ginekologiczne dr Krystyna Bratos
13.15 – 14.15 Lunch
Nowotwory płuc
przewodniczący sesji: prof. dr hab. Piotr Milecki, dr Mirosława Matecka-Nowak
14.15 – 14.35 Radioterapia stereotaktyczna raka płuc dr Anna Rucińska
14.35 – 14.55 Leczenie skojarzone raka płuc dr Mirosława Matecka-Nowak
14.55 – 15.10 Dyskusja
15.10 – 15.30

Halcyon – nowy akcelerator Varian Medical Systems  dr Marcin Litoborski

15.30 – 15.55 Przerwa kawowa
Nowotwory przewodu pokarmowego
przewodniczący sesji: prof. dr hab. Piotr Milecki, dr Piotr Martenka
15.55 – 16.15 Górny odcinek przewodu pokarmowego dr Piotr Martenka
16.15 – 16.35 Dolny odcinek przewodu pokarmowego dr Piotr Janiga
16.35 – 16.50 Dyskusja

 

Sobota 9.12.2017

Fizyka medyczna i Varia
przewodniczący sesji: dr Agnieszka Skrobała, dr Wiktoria Suchorska
9.00 – 9.30 Fizyka medyczna cz. I dr Agnieszka Skrobała
9.30 – 10.00 Fizyka medyczna cz. II mgr Adam Ryczkowski
10.00 – 10.30 Miscellanea (Varia) dr Wojciech Burchardt
10.30 – 11.00 Radiobiologia dr Wiktoria Suchorska
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
Nowotwory piersi
przewodniczący sesji: Prof. dr hab. Andrzej Roszak, dr Bartosz Urbański
11.30 – 12.00 Rak piersi dr Bartosz Urbański
12.00 – 12.15 Dyskusja
12.15 – 12.20 Podsumowanie konferencji Prof. dr hab. Piotr Milecki