Formy działalności

"Życie nauczyło mnie, że osoba ludzka nie daje się sprowadzić do tego, co widzimy lub zdaje się nam, że widzimy. Zawsze jest o wiele głębsza, o wiele większa , niż mogą to ująć nasze ciasne pojęcia (...) zawsze jest stawaniem się, zawsze zachowuje potencjał rozwoju, zdolna transformować się, przechodząc kryzysy i doświadczenia".

                                ( Marie de Hennezel)

 Zasadnicze formy pomocy psychologicznej udzielane pacjentom Wielkopolskiego Centrum Onkologii i ich bliskim:

- elementy interwencji w kryzysie

- psychoedukacja

- elementy terapii poznawczo-behawioralnej

- terapia wspierająca

- diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna

- diagnoza i rehabilitacja neurologopedyczna

- wsparcie w żałobie

Aktualna oferta Pracowni Psychologii Klinicznej:

 1. Indywidualne rozmowy z pacjentami prowadzone przez psychologów i pracowników socjalnych - każdy dzień tygodnia w godz. od 8.00 - 15.00- pokój 3070 ( III piętro) oraz poszczególne oddziały. Psycholodzy i pracownicy socjalni w miarę możliwości odwiedzają pacjentów na oddziałach. Potrzeba konsultacji psychologicznej może być zgłaszana zarówno przez lekarza prowadzącego, pozostały personel medyczny, pacjenta i jego bliskich.
 2. Konsultacje psychologiczne dla rodzin pacjentów, pacjentów ambulatoryjnych, osób które niedawno otrzymały diagnozę choroby nowotworowej (061 8850 882). Pracownia Psychologii Klinicznej, pokój 3070.
 3. Spotkania dla rodzin pacjentów - najczęściej pierwszy poniedziałek miesiąca, godz.15 ( dokładny termin spotkania przedstawiony jest zawsze na poczatku miesiąca na tronie www.wcp.pl/ppk)
 4. Zajęcia dydaktyczne- m.in. dla studentów V roku Psychologii w ramach tzw. ścieżki psychologii zdrowia i choroby.
 5. Zajęcia na temat roli nastawienia do leczenia i elementów metod odprężenia.
 6. Zajęcia podczas rehabilitacji pań po amputacji piersi prowadzone przez psychologów i pracowników socjalnych ( pracownik socjalny- czwartek- godz.11.50, psycholodzy: piątek godz.8.45 i 12.00).
 7. Zajęcia z choreoterapii - Klub Amazonek, w czwartki o godz.10.30.
 8. Zajęcia z elementami terapii zajęciowej - projekcje filmów fabularnych, koncerty uczniów szkoły muzycznej, zajęcia podczas których pacjenci wykonują prace plastyczne...
 9. Możliwość prowadzenia rozmów indywidualnych z pielęgniarkami - zależnie od ich oczekiwań.
 10. Organizowanie szkoleń dla personelu szpitala.
 11. Rehabilitacja funkcji poznawczych u osób leczonych z powodu choroby nowotworowej, wsparcie bliskich i opiekunów osób z dysfunkcjami poznawczymi. Rehabilitacja neuropsychologiczna to zespół działań zmierzających do optymalizacji funkcjonowania poznawczego ( w zakresie pamięci, uwagi, myślenia, orientacji przestrzennej, funkcji wykonawczych i funkcji językowych i innych) a przez to- do podniesienia jakości życia pacjenta i jego bliskich.Oddziaływanie rehabilitacyjne w Wielkopolskim Centrum Onkologii dotyczy pacjentów leczonych z powodu choroby nowotworowej ośrodkowego układu nerwowego oraz nowotworów o innej lokalizacji, u których obserwuje się obniżenie funkcjonowania w tym zakresie. Program ćwiczeń dobierany jest indywidualnie w zależności od występujących trudności oraz w oparciu o "mocne strony" (zachowane funkcje, dobrze utrwalone umiejętności).
 12. Prowadzenie działalności informacyjnej w sprawach orzecznictwa, refundacji i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz pomocy społecznej . Opracowanie informatora dla pacjentów - informator dostępny jest w pracowni (pokój 3070, III piętro) telefon 061 8850 882.
 13. Organizowanie spotkań z przedstawicielami ZUS-u.
 14. Organizowanie spotkań dla pacjentów po laryngektomii i innych zabiegach w obrębie głowy i  szyi oraz dla ich rodzin.