Nasz personel

mgr Dorota Gołąb, specjalista psychologii klinicznej, psychoonkolog, superwizor psychoonkologii, od 2005 roku kierownik pracowni. Ukończyła UAM w Poznaniu, WNS - kierunek Psychologia, od 1992 r. zatrudniona w WCO jako psycholog, przez rok dodatkowo pracowała na oddziale opieki paliatywnej przy Klinice Onkologii na ul.Łąkowej. Posiada tytuł trenera szkoleń w zakresie psychoonkologii. Ukończyła m.in. Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej, kursy na temat Racjonalnej Terapii Zachowania, Metody Simontona. Ukończyła Podyplomowe Studium Arteterapii (współorganizowane przez Katedrę Psychiatrii AM w Łodzi oraz Polski Komitet INSEA), posiada tytuł instruktora improwizacji tańca i symboliki ciała ( Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen) oraz Certyfikat Edukatora Arteterapii przyznany przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich "Kajros". Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS, Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Psychologii oraz pracowników służby zdrowia.

mgr Monika Smólska, psycholog, psychoonkolog,w trakcie specjalizacji w ramach Psychologii Klinicznej. Zastępca kierownika pracowni; ukończyła UAM w Poznaniu, kierunek Psychologia. Od 2006 roku zatrudniona w Wielkopolskim Centrum Onkologii, wcześniej odbyła praktykę zawodową w szpitalu MSWiA na Oddziale Nerwic i Uzależnień. Następnie prowadziła warsztaty psychologiczne z dziećmi i osobami starszymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla personelu medycznego z zakresu komunikacji, asertywności oraz szerokiej tematyki dotyczącej kontaktu z pacjentem. Jest absolwentką 4-letniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonaw Poznaniu. Otrzymała tytuł terapeuty środowiskowego. Uczestniczy w grupie superwizyjnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Ukończyła Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej.


dr n.med. Katarzyna Cieślak, psycholog - absolwentka psychologii i filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, psychoonkolog, superwizor psychoonkologii, w trakcie specjalizacji w ramach Psychologii Klinicznej. Absolwentka Podyplomowych Studiów z zakresu Psychoonkologii, ukończyła Studium Umiejętności Pracy z Grupą w Pracowni Psychologicznej „Spotkanie” w Poznaniu, absolwentka 4-letniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksona w Poznaniu, przez trzy lata pracowała jako wolontariusz w Hospicjum Domowym im. Jana Kantego w Poznaniu, od 2005 zatrudniona w Centrum jako psycholog, od 2006 r. współpracuje z Poznańskim Klubem Amazonek, członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr Ilona Wicberger- pracownik socjalny; mgr pedagogiki, ukończonej na UAM w Poznaniu, przez ponad 9 lat zatrudniona jako wychowawca w sanatorium dziecięcym, następnie - przez 6 lat zatrudniona jako pracownik socjalny w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach. Posiada certyfikat uprawniający do orzekania w zespołach do spraw o niepełnosprawności w zakresie - pracownik socjalny, od X 2005 - zatrudniona w Centrum jako pracownik socjalny, członek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach Wielkopolskich

mgr Arkadiusz Spychała, pracownik socjalny- mgr pedagogiki pracy socjalnej WNS UAM w Poznaniu, od 1992 roku pracował z niepełnosprawnymi w zakresie ich rehabilitacji społeczno- zawodowej, w 1996 roku obronił dyplom na UAM, w 1997 uzyskał certyfikat menadżerski przy Wielkopolskiej Szkole Biznesu, w 2002 roku ukończył podyplomowe studium w "zarządzaniu i organizacji pomocy społecznej" na WNS UAM, od września 2005 jest zatrudniony w Centrum jako pracownik socjalny. Absolwent Podyplomowego Studium Arteterapii przy Instytucie Ericksonowskim.

mgr Maria Kuśnierkiewicz, specjalista psychologii klinicznej- neuropsychologia, psychoonkolog - pracuje Wielkopolskim Centrum Onkologii od marca 2007 roku. Ukończyła Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Poznaniu (1996 r.). Od 1997r. do stycznia 2009 pracowała w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM, ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu. Słuchaczka 4-letniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Należy do Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego oraz Stowarzyszenia Osób po Operacjach Onkologicznych Głowy i Szyi „Pomoc dla Życia”.

mgr Monika Tobolska, psycholog, ukończyła UAM w Poznaniu, pracuje w Wielkopolskim Centrum Onkologii od lipca 2010 roku, wcześniej pracowała w Centrum Medycznym HCP na Oddziale Chirurgii Onkologicznej; posiada doświadczenie w pracy z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne oraz w prowadzeniu grup wsparcia i rozwoju osobistego. Prowadzi praktykę kliniczną w Poradni Psychologicznej w Centrum ENEL- MED. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii pod kierunkiem prof. M.Beisert, ukończyła cykl warsztatów terapii rodzin i par przy Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Podyplomowe Studium Aretetrapii przy Instytucie Ericksonowskim.

mgr Justyna Kędziora- Antkowiak, psycholog- ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2010 roku. Z Wielkopolskim Centrum Onkologii związana od grudnia 2010 roku. Ukończyła Kurs Podstawowy Analizy Transakcyjnej w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION oraz zdała Egzamin 101. Ukończyła Podyplomowe Studium Pedagogiczne na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, dzięki któremu nabyła podstawowe doświadczenie w pracy z dziećmi. Ukończyła Podyplomowe Studia z zakresu logopedii na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM  w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

mgr Marta Zagozda- psycholog, psychoonkolog, ukończyła kietunek psychologia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie specjalizacji w ramach Psychologii Klinicznej. Kształciła się podyplomowo kończąc: studium z Psychoonkologii Klinicznej na UAM w Poznaniu oraz kurs podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, a także podyplomowe studium z Arteterapii na UM w Poznaniu. Obecnie w trakcie odbywania 4-letniej specjalizacji z Psychologii Klinicznej przy Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym w Poznaniu. Zatrudniona w Wielkopolskim Centrum Onkologii od 2014 roku, wcześniej  przez kilka lat związana z Pracownią Psychologii Klinicznej w ramach wolontariatu. Pracuje w Punkcie Interwencji Kryzysowej Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu. Współpracuje z Poznańskim Towarzystwem Amazonki i Federacją Stowarzyszeń Amazonki oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Uczestnik kursów i szkoleń z zakresu psychoonkologii i interwencji w kryzysie m.in. ukończyła Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej i Racjonalnej Terapii Zachowania. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Jan Gruszka-  psycholog, ukończył Psychologię na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu. W ramach studiów realizował specjalność kliniczną: psychologia zdrowia i choroby oraz psychoterapię zaburzeń psychicznych. Podczas studiów był założycielem i wiceprzewodniczącym "Koła Naukowego Profilaktyki Nowotworowej i Readaptacji Chorych". Posiada Certyfikat ukończenia szkolenia I stopnia Racjonalenj Terapii Zachowania. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych z Psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS, oraz Studium Interwencji Kryzysowej organizowanym przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN. Pracuje w Wielkopolskim Centrum Onkologii od 2019 roku. Uczestnik kursów i szkoleń z zakresu psychoonkologii. Współpracuje ze stowarzyszeniami wspierającymi pacjentów, takimi jak Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilie czy Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS.