Wolontariat

Od wielu lat pacjentki przebywające na oddziałach chirurgicznych z powodu operacji piersi- odwiedzane są przez panie z Towarzystwa Przyjaciół Amazonek. Nasze pacjentki otrzymują od nich przede wszystkim wsparcie oraz: informacje na temat trybu życia po mastektomii, działania Klubów Amazonek, przysługujących im praw, sposobu zaopatrywania się w niezbędny sprzęt ortopedyczny. Przede wszystkim jednak panie ochotniczki są przykładem możliwości powrotu do zdrowia i dobrej kondycji po operacji piersi.

Pan Paweł Foltyn- prowadzący Poradnię Stomijną w Wielkopolskim Centrum Onkologii- umożliwia pacjentom mającym wyłonioną stomię spotkania z osobami, które wcześniej miały wykonaną podobną operację .
W ramach działalności Pracowni Psychologii organizowane są- dzięki wolontariuszom- uczniom szkół muzycznych, koncerty dla pacjentów i pracowników Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Do tej pory najczęściej koncerty prowadzone były dzięki życzliwości Dyrekcji Szkoły Muzycznej przy ul. Głogowskiej oraz ul. Solnej w Poznaniu. Organizacją koncertów zajmuje się przede wszystkim pan mgr Arkadiusz Spychała. Zmienny jest charakter organizowanych przedstawień- obok uczniów szkół muzycznych występują m.in. harcerze, uczennice szkół baletowych, dzieci z kół teatralnych….
Cyklicznie- charytatywnie dla naszych pacjentów występuje zespół Duo Bravo.
Przez wiele miesięcy- częściowo w ramach wolontariatu- czas wolny pacjentom Wielkopolskiego Centrum Onkologii organizowała pani mgr Karolina Mostowska ( były to m.in. spotkania z okazji wieczoru andrzejkowego, Świąt Bożego Narodzenia organizowane wspólnie z panią dr Małgorzatą Stańczyk- muzykoterapeutą ).
Cyklicznie w ramach wolontariatu- z pacjentkami naszego szpitala spotykała się pani Beata Nowakowska. Pani Beata jest kosmetyczką- i przedstawiała nam podstawowe zasady dbania o wygląd podczas chemio-i radioterapii.
Znaczną część wolontariuszy pomagających dotąd pacjentom Wielkopolskiego Centrum Onkologii stanowili studenci V roku Psychologii UAM, odbywający w tutejszym szpitalu staż w ramach tzw. ścieżki psychoonkologii. Wolontariat był formą kontynuacji odbywanych w tutejszym szpitalu zajęć praktycznych.

 

Wiosną 2008 roku odbywały się spotkania z elementami biblioterapii. Czytanie wybranych fragmentów książek zwykle przeradzało się we wspólne opowieści o tradycjach, zwyczajach panujących w rodzinach poszczególnych pacjentów. Także wiosną 2008 roku rozpoczęły się spotkania z pacjentami pani Ani Siwczyk. Podczas spotkań pacjenci poznawali technikę wykonywania patchworków, pisanek- mogli też sami wykonać kartki okolicznościowe.... Wiosną 2009 roku wolontariat w Wielkopolskim Centrum Onkologii rozpoczęła pani Irina Gugnacka, która wykonuje koncerty fortepianowe w Ogrodzie Zimowym. W dniu 19 marca 2008 odbyło się na terenie naszego szpitala pierwsze spotkanie dla wolontariuszy hospicjum dziecięcego – połączone z projekcją filmu „IV piętro”. Celem spotkania była próba przygotowania młodych ludzi do kontaktu z osobami chorymi na nowotwór, przełamanie stereotypów- zlikwidowanie chęci „unikania osób chorych”. Spotkanie zorganizowała i prowadziła pani mgr Katarzyna Cieślak. Po godzinach pracy- od blisko czterech lat – trzy razy w tygodniu, w sali audytoryjnej pan mgr Arkadiusz Spychała wyświetla pacjentom naszego szpitala filmy fabularne. Cyklicznie- w okresie przedświątecznym pacjentów przebywających na oddziałach oraz w hotelu przy ul. Łąkowej odwiedzała pani mgr Małgorzata Kopczyńska wraz z uczniami szkoły dla osób niedosłyszących. Podczas spotkań dzieci rozdawały naszym pacjentom własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami i upieczone przez siebie pierniki...We wrześniu 2009 poznaliśmy panią Olę Daukszewicz, która postanowiła włączyć się w ramach wolontariatu w prace podejmowane na rzecz naszych pacjentów. Pani Ola mimo swojego wieku ma już bardzo duże doświadczenie w organizowaniu róznego rodzaju akcji i przede wszystkim wielki zapał i serce...Pierwsze spotkania pani Oli z pacjentami odbyły się Hotelu przy ul. Łąkowej - i były to zajęcia polegające na wspólnym lepieniu figurek aniołów z gliny....

***

 Listopad 2010

W ostatnim czasie- charakter kolejnych spotkań z pacjentami ustalany jest z nową grupą wolontariuszy. W znacznym stopniu są to studenci psychologii- część z nich nawiązała kontakt ze szpitalem w ramach ścieżki z Psychologii zdrowia i choroby. Wolontariusze przygotowywać będą spotkania związane z konkretnymi świętami - np. wieczór andrzejkowy, spotkanie wigilijne ( wspólne szykowanie ozdób choinkowych), zostaną także włączeni w działania o charakterze terapii zajęciowej. Być może pomyślnie zrealizowany zostanie pomysł organizowania spotkań edukacyjnych w Hotelu przy ul. Łąkowej oraz kontynuacja rozpoczętych wcześniej spotkań z młodzieżą szkół średnich na temat kontaktu z osobami chorymi lub towarzyszącymi osobom chorym.

Sierpień 2011

W pierwszej połowie 2011 roku w ramach wolontariatu odbywały się zajęcia na temat racjonalnych przekonań ( zarówno na terenie szpitala jak i na oddziale przy ul. Łąkowej)- spotkania prowadziła pani mgr Marta Andrzejewska. Kontynuowane były spotkania z kosmetyczką panią Beatą Nowakowską na temat dbania o siebie podczas chemio-i radioterapii. Zajęcia o charakterze arteterapii prowadziła pani Marta Zagozda- m.in. spotkanie na temat czekolady z okazji Dnia Kobiet,"Spotkanie z gliną" w lipcu tego roku. Przeprowadzone zostały dwa spotkania z uczniami liceum na temat postaw wobec osób chorych- potrzebujących pomocy. Spotkania prowadziły panie- Katarzyna Wieczorek i Agnieszka Łukaszewska. Dzięki wsparciu ze strony Teatru Wielkiego, szczególnie- dzięki zaangażowaniu pana Tomasza Raczkiewicza rozpoczął się cykl koncertów "Ogród życia". Podobnie jak w latach poprzednich społecznie koncertowali/występowali dla pacjentów neszego szpitala artyści i uczniowie szkół artystycznych, pacjenci, uczennice Szkoły Baletowej- wszelkie działania tego typu koordynował mgr Arkadiusz Spychała.

jesień 2011/wiosna 2012

W ramach wolontariatu organizowane były:

- spotkania pani pani Marty Andrzejewskiej na temat pracy z przekonaniami ( głównie na terenie oddziału przy ul. Łąkowej)

- pani Marta Zagozda organizowała spotkania na temat metod odprężenia, wyświetlała filmy na temat wielkich malarzy ( hol Oddziału Radioterapii i Chirurgii Ginekologogicznej)

- panie: Katarzyna Wieczorek i Agnieszka Łukaszewska- spotykały się z ucziami szkół średnich ( zajęcia na temat kontaktu z osobą znajdującą się w trudnej sytuacji) oraz zajęcia integracyjne ( w Hostelu przy ul. Długiej ora zna Oddziale przy ul. Łąkowej).

Zależnie od pory roku- wolontariusze organizowali spotkania Andrzejkowe i świąteczne ( Wielkanoc, Boże Narodzenie).

Cyklicznie z pacjentami spotyka się Pani Nowakowska- organizująca zajęcia na temat możliwości dbania o siebie podczas chemio- i radioterapii.

Lato/jesień 2012

Tak, jak wcześniej trwają spotkania pani Marty Zagozdy - na temat metod odprężenia i pracy z przekonaniami. Pani Beata Nowakowska kontynuuje zajęcia na temat możliwości dbania o cerę podczas chemio- i radioterapii. Wolontariat w naszym szpitalu rozpoczęła pani Ewa Socha. Pani Ewa jest farmaceutką. Organizuje spotkania dla pacjentów m.in. na temat możliwości wzmacniania organizmu podczas leczenia ( w tym także- możliwości wzmacniania naczyń krwionośnych, dbania o włosy...).W godzinach popołudniowych, co pewnien czas organizowane są zajęcia na temat decoupage, w których pomaga pani Agata. 4 sierpnia warsztat "Kwiaty naszych ogrodów" prowadziła Pani Irena Rieve.

Odrębną formą wolontariatu- rozumianego, jako działanie na rzecz naszych pacjentów nieodpłatnie są wszyscy artyści, dzięki którym uczestniczyć możemy w kolejnych koncertach i przedstawieniach a także zwiedzać organizowane na terenie Ogrodu Zimowego wystawy prac plastycznych.

Za organizację tych wydarzeń w największym stopniu odpowiada Arkadiusz Spychała.

 Zima 2012/wiosna 2013

Poza koncertami organizowanymi w Ogrodzie Zimowym w szpitalu odbywają się cykliczne spotkania z Panią Beatą Nowakowską, kosmetyczką. Zajęcia dla pacjentów organizuje pani Marta Zagozda- są to m.in. spotkania na temat decoupage, warsztaty na temat pracy nad własnymi przekonaniami. Cieszy nas wolontariat Pani Natalii Nowaczyk, która regularnie śpiewa i gra na fortepianie dla naszych pacjentów. Zimą 2013 odbywały się spotkania z panią farmaceutką. Pani Roksana odwiedzała osoby przebywające zwłaszcza w Hostelu przy ul. Długiej. Od czerwca pracownia psychologii rozpocznie współpracę z Fundacją Dobrze, że jesteś. Wolontariusze odwiedzać będą przede wszystkim pacjentów przebywających na Oddziale przy ul. Łąkowej i w Hostelu przy ul. Długiej. W czerwcu odbędzie się także pierwsze spotkanie z cyklu "Bezradni wobec cierpienia?" ...

lipiec- grudzień 2013

W drugiej połowie 2013 roku organizowane były koncerty i występy artystów w Ogrodzie Zimowym- m.in. Festiwal Akordeonowy, The September Concert, występy pani Natalii Nowaczyk. Spotkania na temat metod odprężenia i pracy z przekonaniami organizowała pani Marta Zagozda. Trwa wolontariat pani Blanki Jankowskiej, która prowadziła zajęcia na temat komiksu i własnoręcznie wykonywanej biżuterii. Przede wszystkim poza stałymi formami wolontariatu rozpoczęły się działania "Fundacji Dobrze, że jesteś" adresowane w dużej mierze do pacjentów przebywających w Hostelu przy ul. Długiej. I tak dzięki współpracy z Fundacją zorganizowane zostały- warsztaty tworzenia biżuterii, wspólne wyjścia do Filharmonii, zwiedzanie Zamku Cesarskiego, Zwiedzanie Palmiarni Poznańskiej, wyjście do Nowego ZOO.

Bardzo dziękuję wszystkim, dzięki którym te zajęcia były możliwe.

Rok 2014

W roku 2014 kontynuowaliśmy zajęcia organizowane w latach ubiegłych; przede wszystkim były to koncerty i występy artystów w Ogrodzie Zimowym. Systematycznie występowała dla pacjentów pani Natalia Nowaczyk. Do pacjentów przebywających w Hostelach adresowane były działania prowadzone przez wolontariuszy Fundacji "Dobrze, że jesteś". Spotkania z elementami arteterapii prowadziła pani Agata Łomińska. Zajęcia taneczne prowadziła pani Monika Kistowska, spotkania na temat dbania o siebie podczas chemio-i radioterapii prowadziła pani Beata Nowakowska. Dwukrotnie zajęcia, podczas których pacjenci mieli możliwość lepienia przedmiotów z gliny prowadziła pani Dana Saga Tomaszewska. W organizacji spotkań dla pacjentów, w ramach wolontariatu pomagać nam zaczął Michał Kaźmierski.

Systematyczne zmiany ekpozycji obrazów w Ogrodzi Zimowym umożliwiała nam pani Anna Kozłowska-Agacińska z Pracowni Malarstwa i Rysunku w Centrum Kultury ZAMEK. W grudniu w Ogrodzie Zimowym przedstawione zostały prace z Pracowni w Rogalinku.

Swoje zdjęcia, w ramach wystawy na tylnej ścianie rejestracji udostępnili nam pan Zbigniew Kudliński oraz pan Paweł Sobolewski.

Bardzo dziękuję wszystkim, dzięki którym organizacja tych zajęć była możliwa.

Rok 2015 - styczeń-czerwiec

Poza organizowanymi koncertami, w pierwszym półroczu 2015 roku spotkania dla pacjentów prowadzili: Agata Łomińska, Beata Nowakowska, Monika Kistowska. Zmiany wystaw obrazów w Ogrodzie Zimowym możliwe były dzięki współpracy z panią Anną Kozłowską-Agacińską.

Swoje prace malarskie prezentowane w Ogrodzie Zimowym, poza osobami biorącymi udział w zajęciach prowadzonych przez panią Annę Kozłowską-Agacińską w Centrum Kultury ZAMEK, udostępniły nam także panie Amazonki oraz panie: Anna Kędziora, Gizela Janowska i Anna Radajewska.

W ramach wystawy fotografii na tylnej ścianie rejestracji mogliśmy oglądać zdjęcia pani Małgorzaty Kowalskiej.

Trwa współpraca z Fundacją "Dobrze, że jesteś" oraz Michałem Kaźmierskim.

Nowymi formami zajęć dla pacjentów stały się w ostatnim czasie: lekcje języka włoskiego dla pacjentów oraz zajęcia z modelarstwa.

Lekcje włoskiego odbywają się, dzięki życzliwości pani Patrycji Kraskowskiej, która odwiedza nas wraz z grupą Włochów uczących się w Poznaniu języka polskiego (...) natomiast zajęcia z modelarstwa prowadzi pan dr Adam Śliwiński.

Przygotowując podsumowanie poszczególnych działań przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować. Wszystkim osobom, które wymieniłam ale też wszystkim: pacjentom, krewnym pacjentów, pracownikom, którzy pytają  nas o możliwość włączenia się w podejmowane przez nas działania.

Bardzo dziękuję-jestem przekonana, że dzięki Państwa pomocy, pobyt naszych pacjentów w szpitalu jest trochę łatwiejszy.

Lipiec 2015 roku- kwiecień 2016

Systematycznie pan Arkadiusz Spychała organizuje koncerty, podczas których społecznie występują dla nas uczniowie szkół muzycznych, szkoły baletowej, zaprzyjaźnieni Pacjenci i artyści. Pomaga nam pani Agata Łomoińska, która organizuje warsztaty decoupage oraz wieczory przy muzyce w Ogrodzie Zimowym,

Do pierwszych miesięcy 2016 roku zajęcia z biblioterapii prowadziła pani dr Katarzyna Błażejewska. Wiosną 2016 roku wolontariat rozpoczęła pani Marianna Janowska, psycholog i polonistka, organizująca dla pacjentów spotkania na temat literatury.

Pani Beata Nowakowska- od wielu lat, raz w miesiącu prowadzi spotkania na temat dbania o siebie podczas chemio-i radioterapii ( pani Beata jest kosmetyczką).

Pani Natalia Nowaczyk, cyklicznie występuje dla nas w Ogrodzi Zimowym, jej koncerty cieszą się zawsze bardzo dużym zainteresowaniem.

Pan Stanisław Lesicki cyklicznie występuje w Ogrodzie Zimowym w ramach koncertów Zespołu Duo Bravo. W organizacji koncertów i projekcjach filmów pomaga nam Michał Kaźmierski. O organizację czasu wolnego pacjentów przebywających na czas radioterapii w Hostelach dba Fundacja Dobrze, że jesteś. Bardzo dziękuję pani Annie Kozłowskiej-Agacińskiej za pomoc w organizacji wystaw obrazów w Ogrodzie Zimowym. Warsztaty z Tańca ludowego i wystawy zdjęć na tylnej ścianie rejestracji zawdzięczamy życzliwości pani Małgorzaty Kowalskiej. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu za pomoc..

Dorota Gołąb