Informacje dla wolontariuszy

Jesteśmy zainteresowani współpracą z wolontariuszami, którzy mają własny pomysł na organizację zajęć dla pacjentów.

Przykładem takich zajęć mogą być szeroko rozumiane spotkania z elementami atreterapii, rozmowy i projekcje dotyczące podróży, pomoc w organizacji koncertów.