KONFERENCJA PSPO _ CEDZYNA 2013 - Podsumowanie /Podziękowanie

  KONFERENCJA PSPO – Cedzyna 2013 Podsumowanie / Podziękowanie

W dniach 13-15 czerwca br. w Cedzynie k/Kielc miała miejsce XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO dla pielęgniarek onkologicznych pt.: PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE XXI WIEKU. PROFESJA- PASJA- POSTĘP, zorganizowana, dziś już możemy to napisać: z dużym powodzeniem :-)

 

W trzydniowej konferencji wzięło udział 74 uczestników oraz 10 zaproszonych gości m.in.: profesor Zbigniew Szawarski, przedstawiciele Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - dr Małgorzata Kaczmarczyk, dr Grażyna Wiraszka, dr Halina Król oraz dr hab. Bożena Zawadzka, która poprowadziła jedną z sesji, a także Zofia Małas przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Samą Konferencję poprzedziło bezpośrednio Walny Zjazd / Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, na którym przyjęto uchwały i stanowiska. Uroczystego otwarcia XVI Ogólnopolskiej Konferencji PSPO w Cedzynie dokonała oczywiście Pani Prezes mgr Barbara Jobda a niezwykły i niezapomniany wykład inauguracyjny pt. „Współczucie – zapomniana wartość w medycynie współczesnej” wygłosił profesor Zbigniew Szawarski – filozof i etyk, autor książki „Mądrość i sztuka leczenia”. Pierwszy, inauguracyjny dzień konferencji uświetniła uroczysta kolacja i koncert muzyki klezmerskiej.

Podczas kolejnych dwóch dni Konferencji w ramach czterech sesji, swoje prace ustne zaprezentowało 21 osób. Omówiono wiele ważkich tematów z zakresu szeroko pojętej onkologii dziecięcej i dorosłych, opieki pielęgniarskiej podczas terapii interdyscyplinarnej, nie wyłączając wsparcia psychicznego pacjenta i aspektów etycznych naszego wszelkiego działania podejmowanego w ramach relacji terapeutycznej. Z naszego Oddziału Terenowego PSPO przy WCO swoje prelekcje wygłosili: Anita Szymańska („Pierwszy Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów głowy i Szyi – projekt współpracy z pielęgniarkami onkologicznymi”), Małgorzata Przywarta („Ocena jakości życia chorych z rozpoznaną choroba nowotworową jelita grubego”) oraz Maciej Krajewski („Słowo jako źródło bólu i ukojenia w opiece nad pacjentem onkologicznym”).

Ze Szczególnym zainteresowaniem i uznaniem uczestników Konferencji spotkała się sobotnia Sesja Szkoleniowa dotycząca wsparcia żywieniowego pacjentów onkologicznych, a zwłaszcza przedstawiony przez Annę Kosowską z Kliniki CMI w Gdańsku - projekt wsparcia żywieniowego. Absolutnym gwoździem programu ostatniego dnia konferencji okazały się warsztat z komunikacji interpersonalnej poprowadzone przez Pana Artura Rabę z Instytutu Rozwoju Osobistego w Warszawie. Celem warsztatu było zrozumieć swój styl komunikacji, zrozumieć styl komunikacji pacjenta, tak byśmy na co dzień umieli wypracowywać skuteczne strategie komunikacyjne zaspakajające wewnętrzne potrzeby pacjentów.

Podsumowując Konferencję PSPO w Cedzynie nie sposób nie wspomnieć o atrakcjach drugiego dnia konferencji. Późnym popołudniem zabrano nas autokarami do przepięknego, podobno największego skansenu w Polsce. Po drodze koleżanki z Kielc z pasją opowiadały nam o swoim mieście, z wyraźną uroczą nutą nieskrywanego patriotyzmu lokalnego. Pozazdrościć zatem można tylko Ziemi Kieleckiej takich ambasadorek promocji tego niedocenianego czasem regionu. Od tej pory Kielecczyzna z pewnością nie będzie się nam kojarzyć jedynie ze scyzorykami ;-)

Po zwiedzeniu z przewodnikami Skansenu w Tokarni gospodarze uraczyli nas wspaniałą staropolską kolacją, której smak na długo pozostanie w naszej pamięci. Teraz pozostaje więc tylko podziękować organizatorom, gospodarzom, wykładowcom oraz wszystkim uczestnikom Konferencji i zakończyć serdecznym pozdrowieniem: do zobaczenia, do kolejnego, oby równie owocnego spotkania.
 

« wstecz