Aktualności

PODZIĘKOWANIA

Wszystkim naszym wykładowcom:  
Panu mgr Bartoszowi Bąkowi - Koordynatorowi Elektroradiologii -
Zakład Radioteriapii II WCO
Pani mgr Katarzynie Sołtysiak - Pielęgniarce Oddziałowej
Oddział Radioterapii Onkologicznej I z Izbą Przyjęć
Pani mgr Dorocie Ceglarek - z Oddziału Radioterapii I -
zastępcy Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Radioterapii I
Pani mgr Violetta Witczak - z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Wielkopolskiego Centrum Onkologii

W imieniu Zarządu Oddziału Terenowego Polskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek Onkologicznych w Poznaniu
oraz w imieniu wszystkich Uczestników szkolenia z zakresu nowoczesnej
radioterapii i pielęgnowania pacjenta podczas radioterapii a także
użytkowania portów donaczyniowych

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!! :-)
Zarząd OT PSPO - Poznań


Data publikacji: 26-01-2014
« wstecz