Aktualności

Zapraszamy na XVIII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową PSPO pt. PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE W PRAKTYCE KLINICZNEJ

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych,  
oraz Odział Terenowy PSPO w Szczecinie serdecznie zapraszają na:  

XVIII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową PSPO pt.
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE W PRAKTYCE KLINICZNEJ,
która odbędzie się w dniach 21 – 23 maja 2014r.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca, kosztów oraz zgłoszeń zamieścimy
w dniu 7 lutego br.  


Komunikat Nr 1 Komitetu Naukowego XVIII Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej PSPO:

Komitet Naukowy zaprasza do czynnego udziału w XVIII konferencji
Naukowo-Szkoleniowej PSPO

Tematyka konferencji dotyczy wieloaspektowej opieki onkologicznej.

1. Pielęgniarka w zespole terapeutycznym.
2. Opieka nad pacjentem leczonym napromienianiem.
3. Opieka nad pacjentem u którego zastosowano leki przeciwnowotworowe.
4. Opieka nad pacjentem leczonym chirurgicznie.
5. Opieka nad dzieckiem chorym na nowotwór.
6. Jakość życia w chorobie nowotworowej.
7. Komunikowanie się z chorym onkologicznie.
8. Problemy pielęgniarek – dawców opieki.
9. Zagadnienia etyczne w pracy pielęgniarki onkologicznej.  

 Wzorem poprzednich lat planujemy wydanie materiałów konferencyjnych
zwierających zakwalifikowane prace.

Miło mi także poinformować, że z okazji naszej konferencji zostanie opublikowany
pierwszy numer czasopisma „Opieka Onkologiczna”, które będzie oficjalnym
czasopismem PSPO.
W założeniu będzie ono interdyscyplinarnym periodykiem
praktyczno - naukowym, na którego łamach oprócz medyków
(m.in. pielęgniarek, lekarzy, rehabilitantów, psychoonkologów, filozofów)
ważne kwestie będą poruszać pacjenci czy stowarzyszenia na rzecz pacjentów.
W pierwszym numerze czasopisma, chcemy opublikować artykuły
napisane przez autorów wybranych spośród streszczeń prac,
nadesłanych na XVII Konferencję PSPO.

ZASADY PRZYGOTOWANIA STRESZCZENIA

Streszczenia wystąpień należy przygotować według następujących wytycznych:
300 - 1000 wyrazów, czcionka Times New Roman 12 pkt,
pojedynczy odstęp między wierszami, marginesy 2,5 cm.

Streszczenie należy przesłać w formie pliku Word:

-albo jako załącznik do poczty elektronicznej - pspo.krakow@interia.eu
-albo wysłać na adres Przewodniczącej Komitetu Naukowego, koniecznie
wysyłając wyłącznie płytę CD z nagranymi treściami - dr Małgorzata Pasek,
 COOK, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

Proszę nie używać:
-wypunktowania tekstu dla poszczególnych elementów streszczenia,
-zapisów dotyczących ilości planowanych slajdów, filmów,


Układ streszczenia powinien być następujący:
Imię i nazwisko autora / autorów Tytuły naukowe,
zajmowane stanowisko,
Miejsce pracy Tytuł pracy w języku polskim
Tytuł pracy w języku angielskim
(informacje dotyczące autorów, tytuł w języku polskim i angielskim
należy wpisać bez powtarzania treści powyższych tzw. „nagłówków”)
Słowa kluczowe: Key words: (maksymalnie 5 słów kluczowych)
Streszczenie (dotyczy prac badawczych)
Wstęp.
Cel.
Materiał i metody.
Wyniki.
Wnioski.
Streszczenie prac poglądowych powinno zawierać cel pracy i podstawowe
założenia oraz powinno stanowić układ ciągły (bez wypunktowań).
Treść streszczenia powinna być w języku polskim  
Termin zgłaszania prac dla autorów wyrażających chęć przygotowania
artykułu do czasopisma „Opieka Onkologiczna” 28 lutego 2014 r.  

dr Małgorzata Pasek Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Barbara Jobda  Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych  


Data publikacji: 02-02-2014
« wstecz