Aktualności

Relacja z wyjazdu do Ustronia

   Tematem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, która odbyła się w dniach 15-17.10.2008r. w Ustroniu, było „Pielęgniarstwo onkologiczne – problemy medyczne i etyczne”. Organizatorem konferencji było Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych. Poruszono najważniejsze zagadnienia dotyczące pielęgnowania pacjentów leczonych z powodu nowotworów złośliwych.

Konferencje otwarto wykładem inauguracyjnym, przypominając wszystkim Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Konferencja podzielona była na 7 sesji o różnorodnej tematyce. Uwzględniono takie problemy jak, rak szyjki macicy – wieloapsektowość opieki pielęgniarskiej nad chorą, problemy pielęgnacyjne u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej czy problemy pielęgnacyjne  związane z zastosowaniem nowoczesnych metod leczenia chorych na nowotwory złośliwe. Z naszego ośrodka w konferencji uczestniczyło 12 osób, z czego 8 w sposób czynny.

Już pierwszego dnia nasz kolega mgr Maciej Krajewski zaprezentował wystąpienie „Obciążenia psychiczne pielęgniarek sprawujących opiekę nad pacjentem onkologicznym”, które spotkało się z bardzo miłym przyjęciem.

Terenowy oddział w Poznaniu był organizatorem V sesji pt. „Walka z bólem nowotworowym - problemy kliniczne i etyczne”. Nasze koleżanki wykazały się dużym profesjonalizmem skupiając się wokół takich tematów jak:

„Aspekty etyczne walki z bólem i cierpieniem pacjentów leczonych onkologicznie” wystąpienie Ewy Ceglarskiej, pielęgniarki oddziału Chirurgii I.

Koleżanki z oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Aurela Boroń, Małgorzata Karasiewicz i Magdalena Nowak, skupiły się wokół  tematu „Ból pooperacyjny u pacjentów onkologicznych- patomechanizm, ocena i udział pielęgniarki w procesie leczenia”.

W sesji VI nt. „Specjalistyczna opieka pielęgniarska w onkologii”, brały udział 2 „nasze” wystąpienia. Mgr Anita Szymańska, Renata Uczułka, Ewa Szukała z Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej, przedstawiły temat dotyczący  pielęgnowania pacjenta  z chorobą nowotworową głowy i szyi, a mgr Justyna Szczygielska z Oddziału Radioterapii III skupiła się  wokół problemów pielęgnacyjnych pacjentów w trakcie radioterapii w obrębie głowy i szyi. Na konferencji nie zabrakło tematów związanych z sukcesami naukowymi pielęgniarstwa, przedstawiono kilka interesujących badań naukowych.

Program konferencji był bardzo napięty, jednak organizatorzy zadbali także o relaks i odprężenie organizując kolację i tańce w karczmie górskiej, konferencja umożliwiła również wymianę doświadczeń między różnymi ośrodkami.

Terenowy Oddział w Poznaniu pragnie podziękować Naczelnej Pielęgniarce mgr Zofii Cwalinie, za pomoc w umożliwieniu wyjazdu na konferencje.

 

                                                                                       mgr  Justyna Szczygielska


Data publikacji: 30-10-2008
« wstecz