Aktualności

Konferencja w Kołobrzegu

W dniach 21-23.05.2014 w Kołobrzegu odbyła się XVIII ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO pt: „Pielęgniarstwo onkologiczne w praktyce klinicznej”.

Konferencja połączona była z Walnym Zgromadzeniem członków PSPO, na którym został zatwierdzony budżet na 2014 r.   

Wykład inauguracyjny pt: „Uprawniona etycznie ulga w cierpieniu, czy ukryta eutanazja? Dylematy moralne wokół sedacji w opiece paliatywnej.” wygłosił ks. dr Jan Kaczkowski, podkreślając, że jest on nie tylko teoretykiem, ale przede wszystkim praktykiem. Dr Kaczkowski jest założycielem hospicjum w Pucku, a jednocześnie od ponad 2 lat dzielnie zmaga się z chorobą nowotworową, bowiem choruje na glejaka.

Kolejne dwa dni konferencji podzielone były na 4 sesje wykładowe:
Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem
Wielowymiarowy aspekt opieki nad pacjentką po amputacji piersi
Opieka pielęgniarska w onkologii dziecięcej
Jakość życia chorych w praktyce klinicznej

Wśród prelegentów nie mogło zabraknąć członków naszego oddziału terenowego, którzy przedstawili swoje autorskie prezentacje:
- mgr Ewa Szukała
pt.: Opieka pooperacyjna u chorych po zabiegach rekonstrukcyjnych głowy i szyi
- mgr Joanna Kaczmarek, mgr Monika Konieczna
pt.: Rekonstrukcja piersi - opieka pielęgniarska w leczeniu odtwórczym po zabiegu mastektomii
- mgr Maciej Krajewski
pt.: Internet w opiece onkologicznej - dobrodziejstwo czy zagrożenie?
- mgr Małgorzata Przywara
pt.: Ocena jakości życia chorych z rozpoznaną chorobą nowotworową jelita grubego-.

Konferencja połączona była z bezprecedensowym wydarzeniem - debiutem nowego czasopisma Opieka Onkologiczna wydawanego pod patronatem PSPO. To wydarzenie było dla nas tym radośniejsze, że w pierwszym numerze znalazły się 2 artykuły naszych koleżanek: mgr Ewy Szukały, mgr Joanny Kaczmarek oraz mgr Moniki Koniecznej.

Fotorelacja w galerii


Data publikacji: 09-06-2014
« wstecz