Aktualności

UWAGA !!!

Serdecznie zapraszamy na sesję Pielęgniarek przy XXI zjeździe 
Polskiego Towarzystawa Chirurgii Onkologicznej.

Termin zjazdu 21-23.05.2015
Opłata na sesję pielęgniarską umożliwia uczestnictwo
 w 3 dniowej konferencji.

Szczegółowy plan sesji oraz informacje dotyczące konferencji:
http://www.sesjapielegniarekptcho.viamedica.pl/1.2015/pl/Program,10.html


Program

21 maja 2014 r., Poznań

Sesja Pielęgniarek
„ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY WOBEC PACJENTA Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ”
 

8:30–8:40

Rozpoczęcie Sesji

 

dr hab. n. med. Dawid Murawa, piel. Ewa Ceglarska

8:40–9:30

I. PROFILAKTYKA W ONKOLOGII

 

Prowadzenie: mgr Dorota Bernad, mgr Violetta Kubiak

8:40–9:00

PROFILAKTYCZNIA MASTECTOMIA — ZA I PRZECIW

dr hab. n. med. Dawid Murawa

9:00–9:20

PROFILAKTYCZNE USUNIĘCIE JAJNIKÓW — WSKAZANA 

dr n. med. Błażej Nowakowski

9:20–9:30

Dyskusja

9:30–10:40

II. LECZENIE WSPOMAGAJĄCE W ONKOLOGII

 

Prowadzenie: mgr Anita Szymańska, mgr Anna Pleszewa

9:30–9:50

ASPEKTY PIELĘGNIARSKIE W ZAKRESIE FAST-TRACK

mgr. Anna Kossowska, mgr Beata Jakusik

9:50–10:10

ROLA LECZENIA ŻYWIENIOWEGO W ONKOLOGII

dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

10:10–10:30

POWIKŁANIA POOPERACYJNE RAKA JELITA GRUBEGO — ROLA PIELĘGNIARKI ONKOLOGICZNEJ

mgr. Dagmara Simon, mgr Agnieszka Koszarek

10:30–10:40

Dyskusja

10:40–11:10

Przerwa na kawę

11:10–13:30

III. DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ ONKOLOGII

 

Prowadzenie: mgr Ewa Szukała, mgr Maciej Krajewski

11:10–11:30

STANY NAGŁE W ONKOLOGII — ROLA PIELEGNIARKI

mgr Joanna Wiśniewska, mgr Sylwia Misiak, mgr Irmina Michalak

11:30–11:50

PIELĘGNIARKA WOBEC CHOREGO ONKOLOGICZNIE W PODESZŁYM WIEKU

mgr Maciej Krajewski, piel. Ewa Ceglarska

11:50–12:30

LECZENIE OBJAWOWE W ZAAWANSOWANEJ CHOROBIE NOWOTWOROWEJ

prof. dr hab. n. med. Jacek Luczak

12:30–13:15

DYLEMATY ETYCZNE MEDYCYNY U SCHYŁKU ŻYCIA

dr n. hum. Stefan Szary

13:15–13:30

Dyskusja, zakończenie Sesji

 

Zakończenie Sesji oraz odbiór certyfikatów uczestnictwa

 


Data publikacji: 15-01-2015
« wstecz