Aktualności

Walny Zjazd Statutowy

5 osób z terenowego zarządu PSPO w składzie:
Ewa Ceglarska
Ewa Szukała
Małgorzata Chmiel
Monika Konkiewicz
oraz Maciej Krajewski
brało w nim czynny udział poprzez głosowanie nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia.

Pełnoprawnych członków stowarzyszenia na terenie całego kraju jest  606, udział w zjeździe brały 44 osoby z różnych ośrodków.
Przewodniczącą Walnego Zjazdu była Barbara Jobda
sekretarzem Ewa Kopera, a w skład Komisji Skrutacyjnej wchodziły:
Małgorzata Chmiel - Poznań
Elżbieta Raszewska - Warszawa
Jolanta Marcula - Warszawa

Głosowanie przebiegało bardzo sprawnie i większością głosów zmiany statutowe zostały przyjęte.
Nowy Statut będzie dostępny wkrótce na głównej stronie internetowej Stowarzyszenia jak również na naszej stronie w zakładce Statut.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 26-27 stycznia odbędzie się konferencja poświęcona radio i chemioterapii organizowana przez Zarząd Główny, a 25 stycznia odbędzie się Walny Zjazd połączony z wyborami nowego Zarządu Głównego. Miejsce konferencji jest w trakcie ustalenia a o wyborze poinformujemy na bieżąco.


Data publikacji: 26-11-2011

 

News gallery:

« wstecz