Aktualności

Walne zebranie wyborcze - relacja

Zebranie otworzyła dotychczasowa prezes Ewa Ceglarska, która podczas krótkiej prezentacji multimedialnej podsumowała dotychczasową działalność Terenowego Zarządu PSPO, po czym przystąpiono do wyłonienia przewodniczącego zebrania, którym została Beata Tomczak, sekretarza, którym została Monika Konkiewicz oraz komisji mandatowo - skrutacyjnej w składzie: Agnieszka Koszarek, Krystyna Olejnik.
Przystąpiono do wyłonienia kandydatur, spośród których, w drodze głosowania tajnego utworzono nowy skład zarządu terenowego, wybrano prezesa oraz utworzono Komisję Rewizyjną. Przystąpiono do wyborów.

W wyborach brały udział następujące kandydatury:
- Ewa Ceglarska
- Ewa Szukała
- Katarzyna Turkiewicz
- Maciej Krajewski
- Monika Konkiewicz
- Beata Tomczak
- Anna Tylińska
- Dagmara Simon
- Violetta Witczak
- Angelika Reder

z których do zarządu weszli:

- Ewa Ceglarska - 40 głosów
- Ewa Szukała - 40 głosów
- Maciej Krajewski - 40 głosów
- Katarzyna Turkiewicz - 37 głosów
- Monika Konkiewicz - 34 głosy
- Anna Tylińska - 32 głosy
- Beata Tomczak- 28 głosów.

Spośród osób z największą liczbą głosów, celem wyłonienia prezesa Terenowego Oddziału PSPO, przewodnicząca zarządziła dodatkowe głosowanie, które odbyło się w sposób tajny. I tak, po przeliczeniu głosów przez komisję, Prezesem Stowarzyszenia została Ewa Ceglarska z liczbą głosów 28, a v-ce prezesem Ewa Szukała z liczbą głosów 7.
W skład Komisji Rewizyjnej weszły:
- Violetta Witczak,
- Dagmara Simon, oraz
- Angelika Reder.

Po zamknięciu głosowania i wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca zakończyła zebranie wyborcze.
Miłym akcentem były tulipany podarowane z okazji Dnia Kobiet przez Macieja Krajewskiego dla każdej uczestniczki zebrania :) a także pamiątkowe zdjęcia autorstwa Macieja Krajewskiego :)
Dziękujemy za tak liczny udział w wyborach (41 osób) i zaangażowanie w życie Stowarzyszenia.Data publikacji: 18-03-2012

 

News gallery:

« wstecz