Aktualności

Spotkanie z młodzieżą gimnazjalną o szkodliwości palenia tytoniu

Dnia 15.05.2012 o godzinie 9.00 odbyło się spotkanie z młodzieżą gimnazjalną klas II z Zespołu Szkół nr 2 im. Charlesa de Gaulle’a w Poznaniu ul Tarnowska. Na spotkanie przybyło 140 osób oraz 8 nauczycieli. Tematyką spotkania była pogadanka na temat szkodliwości palenia tytoniu. W pierwszej kolejności Dr Magdalena Kordylewska – z-ca ordynatora Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej poprowadziła godzinny wykład: „Palenie tytoniu a zdrowie człowieka”. Następnie głos zabrał prezes Stowarzyszenia Osób z Nowotworami  Głowy i Szyi  pan Andrzej Borek. Kolejny wykład poprowadziła mgr Anita Szymańska, pielęgniarka Oddziałowa Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej. Pan mgr Maciej Krajewski- Pielęgniarz Oddziałowy Chirurgii Ogólnej I zadbał o udokumentowanie tego spotkania w postaci zdjęć.

W trakcie spotkania uczniowie wykazywali zainteresowanie tematyką spotkania i chętnie dyskutowali z wykładowcami,  wychowawcy klas zgłosili potrzebę cyklicznych spotkań- raz w roku. W trakcie spotkania rozdano 200 szt komiksów promujących zdrowy styl życia oraz ulotek profilaktyki raka piersi. Szkolenie zakończyło się o godzinie 11.10.


Data publikacji: 28-06-2012
« wstecz