Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii

2018

21-22.09.2018 (Olsztyn) 05-06.10.2018 (Koszalin) 19-20.10.2018 (Wałbrzych) 09-10.11.2018 (Gorzów Wlkp.) 07-08.12.2018 (Poznań)

Zaproszenie

"Towarzyszenie jest sprawą zaangażowania i miłości.
Sprawą w pierwszym rzędzie ludzką."

(Marie de Hennezel)

 

Decyzją Komisji Konkursowej zaakceptowanej przez Ministra Zdrowia realizatorami zadania pt. „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w latach 2017-2019 są: Wielkopolskie Centrum Onkologii oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Celem szkolenia jest poprawa jakości rutynowej opieki onkologicznej przez poszerzenie jej zadań o aspekty psychoonkologii.
Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie psychoonkologii dla personelu medycznego (dotyczącego komunikacji, wsparcia psychicznego, profilaktyki zespołu wypalenia) - i osiągnięcie standardów świadczeń w opiece onkologicznej zgodnie
z wytycznymi UE i WHO.

W okresie od września 2017 do grudnia 2019 przewidujemy przeprowadzanie dwudniowych spotkań dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, psychologów oraz studentów ostatnich lat Wydziału Lekarskiego, Fizjoterapii i Psychologii.
Pełen materiał szkolenia przedstawiony zostanie Państwu w trakcie jednego spotkania, zakończonego wręczeniem certyfikatu wraz z punktami edukacyjnymi.
Na stronie "Ważne daty" przedstawiliśmy Państwu aktualne terminy zajęć - rejestracja do poszczególnych miast uruchamiana będzie na bieżąco.

Zainteresowane osoby wybierają odpowiednie dla siebie: termin i miejsce szkolenia.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia.