Aktualności

KOMUNIKAT SPECJALNY ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO Z DNIA 10 STYCZNIA 2018

Koledzy,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,

Przypominamy, że 31 stycznia mija termin opłacania składki członkowskiej za rok 2018.

Wysokość składki w 2018 roku nie zmieniła się i podobnie jak w latach ubiegłych wynosi:


  • 100 zł dla członków zwykłych

  • 50 zł dla członków emerytów

  • z opłaty zwolnieni są Członkowie Honorowi.

Terminowe opłacenie składki członkowskiej jest warunkiem zachowania wszystkich przywilejów Członka PTO, w tym bezpłatnej prenumeraty czasopisma Nowotwory Journal of Oncology.

Możliwe jest opłacenie składki przez dokonanie wpłaty on-line (medkey.pl/openid/login)
lub bezpośrednio na konto (Bank Pekao SA Nr 93 1240 4533 1111 0000 5434 5533).

Płatność on-line

Płatność on-line jest preferowanym sposobem opłacania składek członkowskich i jako jedyna gwarantuje terminowe otrzymywanie prenumeraty czasopisma Nowotwory Journal of Oncology. 

Przewodnik logowania do portalu PTO i wnoszenia opłaty członkowskiej zawarty jest w załączniku do komunikatu oraz na stronie PTO www.pto.med.pl

W razie utraty danych do logowania prosimy skorzystać z pomocy: Medkey Server. W przypadku problemów z rejestracją lub opłaceniem składki członkowskiej, prosimy o kontakt mailowy helpdesk.pto@viamedica.pl.

Płatność przelewem

W razie dokonania opłaty członkowskiej przelewem na konto Zarządu Głównego PTO prosimy o przesłanie informacji z danymi Członka PTO (imię, nazwisko, oddział PTO, oraz rok, za który opłacana jest składka) na adres helpdesk.pto@viamedica.pl.

Zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego nieopłacenie składek członkowskich przez okres 2 lat, pomimo dwukrotnego wezwania do uregulowania zaległości, skutkuje wygaśnięciem członkostwa.


Data publikacji: 11-01-2018
« wstecz