Wielkopolski Rejestr Nowotworów

Dane epidemiologiczne dla Wielkopolski

Nowotwory złośliwe zwane potocznie RAKIEM (łac. cancer, gr. καρκινος – „rak, krab morski”) stanowią w większości krajów świata istotny problem epidemiologiczny i społeczny. Jeszcze w 1965 roku kiedy powstawała Międzynarodowa Agencja do Badań nad Rakiem (IARC) nowotwory uważane były za chorobę współczesną, typową dla stylu życia wysokorozwiniętych krajów Europy Zachodniej, dzisiaj 1/2 zachorowań oraz 2/3 zgonów rejestrowanych jest w krajach średnio i nisko rozwiniętych. Problemem specyficznym dla naszego kraju jest niska skuteczność leczenia spowodowana - jak wykazały badania przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Zdrowia - faktem, iż większość Polaków nie prowadzi zdrowego stylu życia. Przede wszystkim wykazują irracjonalną niechęć do badań profilaktycznych. Większość zgłasza się do onkologa, gdy choroba jest już zaawansowana, a szanse na całkowite wyleczenie zdecydowanie mniejsze. O tym, że Polacy unikają badań profilaktycznych decydują cztery czynniki: społeczny, ekonomiczny, psychologiczny i organizacyjny. Dużą winę ponoszą również funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy. Diagnoza „rak” nadal kojarzona jest z wyrokiem śmierci. Poza unikaniem badań profilaktycznych Polacy nie odżywiają się prawidłowo, nie uprawiają sportów, palą papierosy, piją alkohol. Także w Wielkopolsce nowotwory złośliwe stanowią poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego, a biorąc pod uwagę tempo starzenia się populacji - problem ten będzie narastał. Ze zjawiskiem tym związana jest charakterystyczna struktura zachorowań i zgonów dla chorób przewlekłych tj. chorób układu krążenia, schorzeń układu oddechowego oraz pokarmowego, w tym również nowotworów. W Wielkopolsce w roku 2014 zarejestrowano 14 821 przypadków nowych zachorowań (tj. 7 291 przypadków u mężczyzn i 7 530 u kobiet), co w stosunku do roku 1999 oznacza wzrost o 44% (tj. 4 510 przypadków). W porównaniu do roku 2013 liczba nowo zarejestrowanych przypadków u mężczyzn spadła o 243 (tj. 3,2%), u kobiet wzrosła o 15 (tj. 0,2% - tabela 1 i 2).

 

 

 

 

W roku 2014 w województwie wielkopolskim zarejestrowano 8 274 zgony z powodu nowotworów złośliwych (tj. 4 577 u mężczyzn i 3 697 u kobiet), co w porównaniu do roku 1999 oznacza wzrost o 891 przypadków, tj. 12% (tabela 3 i 4). W stosunku do roku 2013 liczba zgonów wzrosła o 295, tj. 4%.

 

 

 

 

W Wielkopolsce w 2014 roku pod względem najczęściej występującego umiejscowienia nowotworów u obu płci na pierwszym miejscu znajduje się rak płuca, na drugim rak piersi, a na trzecim rak jelita grubego. Wśród mężczyzn dominują nowotwory złośliwe: płuca (C33-C34), prostaty (C61) i jelita grubego (C18-C21). U kobiet najczęstszym jest rak piersi (C50), jelita grubego (C18-C21) oraz płuc (C33-C34 – tabela 5 i 6).