Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zakład Brachyterapii

Zakład Brachyterapii

Tel. Kierownik: 061-8850818
Tel. Sekretariat: 061-8850817
Tel. Poradnia: 061-8850832
email: brachyterapia@wco.pl

Warsztaty brachyterapeutyczne spotkanie po ABS

Polskie Towarzystwo Brachyterapii

Journal of Contemporary Brachytherapy

Witaj na stronie Zakładu Brachyterapii

Witamy na stronie internetowej Zakładu Brachyterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii, na której chcemy przekazywać podstawowe informacje dotyczące naszego Zakładu oraz przedstawić brachyterapię, nowoczesną metodę leczenia nowotworów złośliwych. Strona jest tworzona wspólnymi siłami całego zespołu Zakładu Brachyterapii, pragniemy jednak aby coraz większy udział w tym tworzeniu mieli lekarze spoza Centrum, studenci i pacjenci.
Prosimy wszelkie pytania, uwagi, informacje przesyłać na nasz adres e-mailowy.


 
 
Brachyterapia (po grecku brachy – z bliska) jest to metoda leczenia polegająca na napromienianiu tkanek nowotworowych przy użyciu energii promieniowania izotopu umieszczanego w guzie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W celu umieszczenia izotopu w guzie wykonywane są liczne procedury zabiegowe, takie jak bronchoskopia, gastroskopia, laparotomia, kraniotomia, zabiegi cytoredukcji guza. Oprócz wykazania się umiejętnościami zabiegowymi zastosowanie brachyterapii wymaga perfekcyjnego opanowania wiedzy klinicznej z zakresu radioterapii, fizyki medycznej, radiobiologii.

Od momentu wykrycia radu przez Marię Skłodowską - Curie na przełomie XIX i XX wieku brachyterapia ma swoje stałe miejsce w onkologii. Obecnie w leczeniu wykorzystuje się wiele sztucznych izotopów promieniotwórczych o coraz lepszych parametrach fizycznych zapewniających większe bezpieczeństwo leczenia zarówno dla chorego jak i medyków. Właściwy dobór cech fizycznych izotopu oraz prawidłowe rozmieszczenie źródeł promieniowania umożliwia podanie wysokiej dawki promieniowania w obrębie tkanek zmienionych chorobowo, przy równoczesnym szybkim spadku dawki poza leczonym obszarem. Pozwala to na istotne ograniczenie rozmiaru uszkodzeń popromiennych w tkankach zdrowych otaczających nowotwór.

 
 
W Wielkopolskim Centrum Onkologii (WCO) wykorzystuje się metodę brachyterapii w leczeniu nowotworów złośliwych od momentu powstania szpitala we wczesnych latach pięćdziesiątych XX wieku. Początkowo podstawową metodą brachyterapii było leczenie przy pomocy radu, które stosowano aż do lat 90-tych ubiegłego wieku. Przez wiele lat brachyterapia była stosowana jedynie w leczeniu nowotworów ginekologicznych. W latach 70-tych zakupiono pierwszy selektron LDR zawierający izotop Cezu-137 umożliwiający automatyczne i bezpieczne stosowanie źródeł promieniotwórczych. W latach 90-tych po zakupie aparatów nowej generacji - microselektronów HDR i PDR nastąpił istotny wzrost liczby leczonych chorych, poszerzono zakres leczonych nowotworów do poziomu odpowiadającego renomowanym ośrodkom Unii Europejskiej.

8.05.1999 roku po raz pierwszy zastosowano brachyterapię w leczeniu nowotworów nieginekologicznych – w zaawansowanym raku płuca. Utworzono Pracownię Brachyterapii w ramach I Oddziału Radioterapii Ogólnej, która funkcjonowała do 01.06.2005 roku. Przez 6 lat brachyterapią nieginekologiczną zajmowało się dwóch lekarzy: dr hab. n. med. Janusz Skowronek i dr n. med. Krystyna Adamska, przy współpracy pielęgniarek Lidii Rogozik, Barbary Majewskiej, Małgorzaty Chmiel i Emilii Szczepki. Z grona fizyków medycznych brachyterapią zajmował się od początku dr n. med. Grzegorz Zwierzchowski. Zespół ten wprowadził do praktyki klinicznej szereg nowatorskich metod brachyterapii, rozwinął brachyterapię pulsacyjną PDR jako jeden z pierwszych ośrodków w kraju, brachyterapię restenoz tętnic obwodowych i wieńcowych, brachyterapię dróg żółciowych nową techniką. Brachyterapię PDR zastosowano po raz pierwszy w leczeniu wznów glejaków złośliwych mózgu. Znaczna część chorych na zaawansowanego raka płuca i przełyku zyskała możliwość paliatywnego leczenia metodą brachyterapii HDR.

01.06.2005 utworzono samodzielny Zakład Brachyterapii w nowo wybudowanej części szpitala. Jest to jeden z pięciu istniejących nowoczesnych Zakładów Brachyterapii w Polsce. W 2006 roku leczono wszystkimi technikami brachyterapii 1131, w 2007 - 1299, w 2008 - 1401 chorych, co stanowiło około 1/5 wszystkich chorych poddanych radioterapii w WCO.
Pod względem liczby chorych Zakład Brachyterapii WCO jest największą tego typu jednostką w Europie!
 
 
Ponad 70 % chorych jest leczonych z założeniem radykalnym. W Zakładzie oferowana jest pomoc chorym wszystkimi metodami leczenia dostępnymi w najlepszych renomowanych ośrodkach światowych. 
W grudniu 2008 roku rozpoczęto leczenie raka gruczołu krokowego za pomocą implantów stałych, w listopadzie 2009 zastosowano po raz pierwszy aplikator Contura w samodzielnej brachyterapii raka piersi, w lutym 2012 roku - aplikator SAVI.
Od 01.06.2005 roku Zakładem kieruje dr hab. n. med. Janusz Skowronek, od 2015 roku prof. dr hab. n. med..
 
 

 

« wstecz

Odwiedzin od 06.09.2007: 2583611
Odwiedzin dzisiaj: 253
© Wielkopolskie Centrum Onkologii - Zakład Brachyterapii
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, tel.: (+48) 61-8850-817, faks: (+48) 61-8850-834