Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zakład Brachyterapii

Zakład Brachyterapii

Tel. Kierownik: 061-8850818
Tel. Sekretariat: 061-8850817
Tel. Poradnia: 061-8850832
email: brachyterapia@wco.pl

Warsztaty brachyterapeutyczne spotkanie po ABS

Polskie Towarzystwo Brachyterapii

Journal of Contemporary Brachytherapy

Prof. dr hab. n. med. Janusz Skowronek - lekarz, kierownik Zakładu

Kierownik Zakładu

tel.  061-8...

                                  

Przebieg pracy zawodowej:
 • 1983 - ukończył VIII LO im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
 • 1984 - rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w     Poznaniu, dyplom lekarza uzyskał 01.06.1990 r.
 • Wyróżniony medalem Akademii Medycznej za "Osiągnięcia w nauce i pracy społecznej".
 • Staż podyplomowy ukończył 31.08.1991,
 • 29.03.1994 zdał egzamin specjalizacyjny z radioterapii onkologicznej I stopnia.
 • 19.06.1996 obronił tytuł doktora nauk medycznych przed Radą Wydziału Lekarskiego II AM w Poznaniu. Temat pracy doktorskiej : "Ocena zawartości DNA w komórkach czerniaka złośliwego"
 • 10.04.1997 zdał egzamin na II stopień radioterapii onkologicznej z wyróżnieniem.
 • 15.11.2006 zdał kolokwium habilitacyjne przed Radą II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. Temat pracy habilitacyjnej: " Porównanie skuteczności oraz ryzyka powikła brachyterapii pulsacyjnej (PDR) i brachyterapii z użyciem źródeł o wysokiej mocy dawki promieniowania (HDR) z wykorzystaniem modelu dawek równoważnych biologicznie".
 • 04.03.2015 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
 
 • Od 01.10.1991 do 10.04.97 - pracował w Zakładzie Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WCO),
 • od 10.04.97 jako starszy asystent w I Oddziale Radioterapii Ogólnej,
 • od 01.06.2003 był Kierownikiem Pracowni Brachyterapii Ogólnej WCO,
 • od 01.08.2005 jest Kierownikiem Zakładu Brachyterapii WCO,
 • od 03.12.2012 pracuje jak adiunkt w Katedrze i Zakładzie Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 
 
 Wśród najważniejszych szkoleń i staży zagranicznych wymienia:
 • staż w Zakładzie Radioterapii Uniwersytet Tubingen, Niemcy, 02- 27.06.1997,
 • szkolenia organizowane przez European Society Therapeutic   Radiation Oncology:
 • "Physics for Clinical Radiotherapy”, Leuven, 30.08-03.09.1998,
 • "Conformal Radiotherapy in Practice”, Amsterdam 20-24. 06.1999,
 • "Modern Brachytherapy Techniques”,  Venezia-Mestre, 26-30.03.2000,
 • "Endovascular Brachytherapy", Wiedeń, 25-27.02.2001,
 • szkolenie w zakresie brachyterapii naczyń wieńcowych,      Bruksela, 10.07.2001,
 • "Modern Brachytherapy Techniques”, Lizbona, 17-20.06.2002,
 • "Brachytherapy In Prostate Cancer, Kiel 31.08-02.09.2003.
 • szkolenie w zakresie brachyterapii raka prostaty przy użyciu implantów stałych, Utrecht, 16-18.11.2008
 
Publikuje regularnie w Biuletynie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, był członkiem Komisji Etyki WOIL przez trzy kadencje, zajmuje się działalnością publicystyczną związana z promocją i profilaktyką postaw prozdrowotnych oraz zagadnieniami etyki w medycynie.

Jest członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych:
 •  PTO (Polskie Towarzystwo Onkologiczne), od 24 maja 2007 roku jest    przewodniczącym Poznańskiego Oddziału PTO, członkiem Zarządu  Głównego,

 • PTB (Polskie Towarzystwo Brachyterapii), od 05.11.2008 –     wiceprzewodniczący Zarządu Głównego, 

 • PTRO (Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej, ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology Oncology), 

 • GEC-ESTRO Committee (2013-2018), członek UROGEC group

 • ASTRO (American Society for Therapeutic Radialogy Oncology), 

 • ABS (American Brachytherapy Society), 

 • ESHO (European Society for Hyperthermic Oncology)

 • PCRSG (Prostate Cancer Research Study Group) .

 
Dorobek naukowy:

1. Redaktor Naczelny czasopisma "Journal of Contemporary Brachytherapy", od 05.11.2008 www.jocb.eu
2. Członek Rady Naukowej czasopisma „Współczesna Onkologia (Contemporary
Oncology)”, od nr 5/2008
http://www.termedia.pl/Czasopismo/Wspolczesna_Onkologia-3/Info
3. Członek Rady Naukowej czasopisma "Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii" (Letters In Oncology Science)” , od 01.01.2008
http://wco.pl/zeszyty-naukowe/
4. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Onkologia Polska", od 2010
http://www.cornetis.pl/pl/czasopisma/szczegoly/id/5/
5. Członek Rady Naukowej czasopisma „Global Journal of Oncologist”, od 01.01.2013 http://savvysciencepublisher.com/editorial-board-member-gjo/
6. Redaktor podręcznika dla studentów i lekarzy: "Czerniak złośliwy", Termedia Poznań 1998,
7. Autor rozdziału książki: CT-based image brachytherapy, w: "Theory and Applications of CT Imaging and Analysis”. (ISBN 978-953-307-345-3) Chapter title: CT-Image Guided Brachytherapy. Book edited by: Prof. Noriyasu Homma. Intech Austria 2011.
8. Autor rozdziału książki: Lung Cancer Brachytherapy, w: “Lung Cancer Treatment”. (ISBN: 978-1-61324-131-8). Book edited by: Brandon S. West and Donna R. Stanley. Nova Science Publishers, Inc., USA 2011: 43 - 85.
9. Autor 3 rozdziałów książki “Planowanie w radioterapii”, pod redakcją Juliana
Malickiego, Krzysztofa Ślusarka, (w druku – 2015),
10. 116 wydrukowanych artykułów, 3 przyjęte do druku,
10. 167 streszczenia wystąpień zjazdowych opublikowane,
11. 47 wystąpienia zjazdowe nie publikowane,
12. Autor 6 informatorów dla chorych leczonych techniką brachyterapii,
13. Autor poradnika dla chorych i ich rodzin: „Jak żyć z przerzutami nowotworowymi do kości?”,


 

« wstecz

Odwiedzin od 06.09.2007: 2749329
Odwiedzin dzisiaj: 387
© Wielkopolskie Centrum Onkologii - Zakład Brachyterapii
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, tel.: (+48) 61-8850-817, faks: (+48) 61-8850-834