Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii powstały w 2004 r. Jest to czasopismo o charakterze interdyscyplinarnym, w którym publikowane są: prace oryginalne, przeglądowe, opisy przypadków. Czasopismo wydawane jest kwartalnie.

http://info.clinicalkey.com/