Reklama

 1. Zamieszczenie reklamy firmy, kolorowej, strona formatu A4
  1. Cena podstawowa
   1. na wewnętrznej stronie przedniej okładki oraz na zewnętrznej stronie tylnej okładki
    w 1 numerze 1.350 zł
    w 2 numerach 1.500 zł
    w 3 numerach 2.000 zł
    w 4 numerach 2.500 zł
   2. na wewnętrznej stronie tylnej okładki oraz wewnątrz numeru
    w 1 numerze 950 zł
    w 2 numerach 1.100 zł
    w 3 numerach 1.500 zł
    w 4 numerach 1.800 zł

Wyżej wymienione sumy są cenami netto.