Aktualności

Sesja pielęgniarska przy XXI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Sesja pielęgniarska przy XXI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej zgromadziła blisko 70 osób. Podczas 3 sesji wygłoszono 9 referatów. Wśród prelegentów znaleźli się kolejno: dr hab. n. med. Dawid Murawa, lek. med Jolanta Korczak, dr n. med. Michał Jankowski, mgr Anna Kossowska, piel. Agnieszka Koszarek, mgr Joanna Wiśniewska, mgr Maciej Krajewski, prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak, dr n. hum. Stefan Szary.
Wszystkim Współorganizatorom, Wykładowcom, Prowadzącym Sesję, a przede wszystkim licznie przybyłym Uczestnikom SESJI serdecznie dziękujemy!!!


Data publikacji: 22-05-2015

 

News gallery:

Prezes OT PSPO piel. Ewa Ceglarska - otwarcie SESJI
dr hab. n. med. Dawid Murawa - wykład inauguracyjny — w: Poznań
dr hab. n. med. Dawid Murawa - wykład inauguracyjny — w: Poznań
lek. med Jolanta Korczak — w: Poznań
prowadzące sesję PROFILAKTYKA W ONKOLOGII: mgr Dorota Bernad, mgr Violetta Kubiak
dr n. med. Michał Jankowski
mgr Anna Kossowska - Gdańsk
piel. Agnieszka Koszarek
piel. Agnieszka Koszarek
mgr Ewa Szukała jako prowadząca Sesję DYLEMATY W ONKOLOGII
mgr Joanna Wiśniewska
mgr Maciej Krajewski
prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak
prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak
dr n. hum. Stefan Szary — w: Poznań
prof. Jacek Łuczak i dr Stefan Szary
UCZESTNICY SESJI
Uczestnicy SESJI
Prowadzacy sesję LECZENIE WSPOMAGAJĄCE W ONKOLOGII: mgr Anna Pleszewa, mgr Anita Szymańska, Prezes OT PSPO piel. Ewa Ceglarska
Uczestnicy SESJI
Uczestnicy SESJI
Uczestnicy SESJI
Uczestnicy SESJI
Uczestnicy SESJI
Uczestnicy SESJI
Uczestnicy SESJI
Uczestnicy SESJI

« wstecz