Polskie Stowarzyszenie
Pielęgniarek Onkologicznych
- oddział terenowy w Poznaniu

Kontakt