Aktualności

Ważne ogłoszenie

Drogie Koleżanki i Koledzy
Członkowie Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych
Oddziału Terenowego w Poznaniu
przy Wielkopolskim Centrum Onkologii


Dobiega końca kadencja Zarządu PSPO w Poznaniu, którego pracom miałam zaszczyt i przyjemność przewodzić. Wielu rzeczy udało nam się dokonać, jednak z pewnością pojawia się w nas niedosyt i wrażenie, że można było lepiej i więcej.  Ale to dobrze, ponieważ ten niedosyt i świadomość niedoskonałości, zawiera w sobie jednocześnie pragnienie dalszego działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego w naszym regionie i kraju.
Przed nami w dniu 25 stycznia 2012 roku Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych w Jachrance pod Warszawą (połączony z konferencją naukowo-szkoleniową) i wybór nowego Zarządu Głównego PSPO.
Natomiast 7 marca 2012 (o godz. 13:30, VI piętro WCO, sala audytoryjna)
odbędzie się Zebranie sprawozdawczo-wyborcze wszystkich członków naszego Terenowego Oddziału PSPO, na którym dokonamy formalnego podsumowania dotychczasowej działalności oraz dokonamy wyboru nowego terenowego Zarządu naszego Stowarzyszenia.
Serdecznie na nie zapraszam, zapraszamy!!! Zarówno tych Państwa, którzy pracują w naszym Centrum jak i wszystkich tych, którzy złożyli deklarację przynależności do PSPO z innych ośrodków onkologicznych Regionu Wielkopolski.
    Szczegółowy program Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PSPO OT/Poznań, które odbędzie się w 7 marca tego roku zostanie opublikowany na stronie Stowarzyszenia (http://www.wco.pl/pspo/ ) na miesiąc przed tym ważnym spotkaniem. Już dzisiaj jednak możemy zapowiedzieć, że znajdzie się podczas niego czas m.in. na swobodną dyskusję i wolne głosy na temat propozycji dotyczących przyszłej działalności naszego Stowarzyszenia.
Drodzy Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, kierując to zaproszenie, proszę Was wszystkich na koniec o jak najliczniejsze przybycie i aktywny udział w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym naszego Stowarzyszenia.
 

w imieniu Zarządu PSPO Oddział Terenowy/Poznań

                              Ewa Ceglarska
                                     Prezes PSPO/OT-Poznań


Data publikacji: 14-01-2012
« wstecz