Aktualności

Sprawozdanie z Walnego Zjazdu oraz Konferencji w Jachrance

Walny Zjazd.

W pierwszym dniu konferencji odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. W związku z zakończeniem kadencji Prezes PSPO Barbara Jobda zdała sprawozdanie z prac Zarządu Głównego PSPO oraz podsumowała dotychczasową działalność i osiągnięcia naszego Stowarzyszenia.
Dziękując wszystkim członkiniom i członkom Stowarzyszenia z Kraju, prezes Jobda swoje słowa szczególnego podziękowania skierowała w stronę Oddziału Terenowego w Poznaniu, podkreślając jego ponadprzeciętną aktywność!
W następnym punkcie programu Walnego Zjazdu znalazło się udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PSPO, co nastąpiło jednogłośnie. Kolejnymi najważniejszymi wydarzeniami Walnego Zjazdu stał się wybór nowego Prezesa oraz Zarządu PSPO. Prezesem na kolejną kadencję zdecydowaną większością głosów została Pani Barbara Jobda z Warszawy, a na członków Zarządu Głównego wybrano: Panią dr Małgorzatę Pasek z Krakowa (m.in. konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego), Panią Marzenę Pyk ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Panią Kruk Danutę z Warszawskiego Centrum Onkologii, Panią Milczarek Marzannę z Instytutu Hematologii w Warszawie oraz Macieja Krajewskiego z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie ze zmienionym jesienią ubiegłego roku Statutem PSPO w posiedzeniach nowego Zarządu Głównego będą brali udział także wszyscy prezesi Oddziałów Terenowych PSPO, co oznacza, że nasz poznański Oddział terenowy reprezentować będą nie jedna a dwie osoby. Tymczasem wieczór pozjazdowy uświetnił występ duetu Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego, śpiewających (przy akompaniamencie gitar) rzewne pieśni rosyjskich bardów: Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego a także Żanny Biczewskiej oraz kompozycje własne Zespołu.

Konferencja.

Następne dwa dni konferencji wypełniły po brzegi wykłady, podzielone na cztery sesje:

1.Możliwości i ograniczenia w leczeniu nowotworów złośliwych.
2.Przygotowanie leków cytostatycznych.
3.Opieka nad pacjentem poddanym systemowemu leczeniu nowotworowemu.
4.Pielęgnowanie pacjenta poddanego radioterapii.

Wśród wygłoszonych prelekcji pojawiły się również trzy wystąpienia pracowników naszego Wielkopolskiego Centrum Onkologii:
- "Nudności i wymioty w chemioterapii"  dr hab. n. med. Piotra Wysockiego
- "Problemy pielęgnacyjne pacjentów leczonych teleradioterapią z powodu ziarniniaka grzybiastego na podstawie analizy przypadku  mgr Doroty Bernad.
- "Czy współpraca interdyscyplinarna jest nam potrzebna? O potrzebie refleksji nad aktualnym poziomem komplementarności działań i ról w ramach onkologicznej terapii"  mgr Macieja Krajewskiego.

Na Walnym Zjeździe PSPO i Konferencji nasz Oddział Terenowy reprezentowali:
Ewa Ceglarska, Ewa Szukała, Małgorzata Chmiel, Anna Tylińska, Maciej Krajewski, Liliana Hapke, Ewa Jankowska, Marzena Walkowiak, Anna Górka-Wysocka i Dorota Bernad.

opr. M.Krajewski

Fotorelacja w zakładce GALERIA


Data publikacji: 07-02-2012
« wstecz