Polskie Stowarzyszenie
Pielęgniarek Onkologicznych
- oddział terenowy w Poznaniu

Szkolenie 22.09.2021

Data opublikowania 08-09-2021 16:45

Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się dnia 22.09.2021 w Poznaniu w hotelu MERCURY.
Temat:
PACJENT W LECZENIU SYSTEMOWYM -WYBRANE ASPEKTY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ

 

Program:

 

Godz. 10.00 – 12.00  /z pytaniami i ew. dyskusją/

Chemioterapia w leczeniu nowotworów, problemy związane z cytotoksycznością leków

  1. Działania niepożądane związane z podawaniem leków cytotoksycznych, profilaktyka i zalecenia postępowania klinicznego- dr Leszek Kraj (sesja Mylan)
  2. Żywienie w procesie leczenia pacjentów onkologicznych, interakcje żywności z lekami – wykładowca do potwierdzenia (sesja Mylan)

 

Przerwa kawowa   

Godz. 12.30 – 14.00  /z pytaniami i ew. dyskusją/

Opieka pielęgniarska nad pacjentem onkologicznym w trakcie chemioterapii:

1.    Kompleksowa/Holistyczna edukacja pacjenta, u którego zastosowano chemioterapię                                                                                             w systemie szpitalnym, ambulatoryjnym lub domowym. dr Małgorzata Pasek

 

  1. Zalecenia pielęgniarskie, dla pacjenta w zakresie minimalizowania działań niepożądanych chemioterapii. mgr Katarzyna Nowak – Rzepko Narodowy Instytut Onkologii  w Warszawie (sesja Mylan)

         Lunch

Godz. 14.30 – 15.30  /z pytaniami i ew. dyskusją/

cd.: Opieka pielęgniarska nad pacjentem onkologicznym w trakcie chemioterapii

4.    Podawanie chemioterapeutyków przez dostęp obwodowy i port naczyniowy – sprzęt, zasady, postępowanie w przypadku wynaczynienia i najczęstszych sytuacji problematycznych. mgr Joanna Machnowska, Narodowy Instytut Onkologii  w Warszawie

                                   Godz. 15:30 – 16:30  /z pytaniami i ew. dyskusją/

                           Pomoc psychologiczna dla dawców opieki onkologicznych:

5.    „Stres spowodowany sytuacją trudną - jak sobie radzić w kryzysie”, poprowadzą      psychoonkolodzy z tych ośrodków w których odbędą się szkolenia

 

     16:30 podsumowanie, certyfikaty

 

 

 

 

 

Powrót do listy aktualności