Polskie Stowarzyszenie
Pielęgniarek Onkologicznych
- oddział terenowy w Poznaniu

Literatura

Autor Tytuł Dział Pielęgniarstwa
Jeziorski Arkadiusz Onkologia - podręcznik dla pielęgniarek onkologiczne
McKay J., Hirano N. Chemioterapia, radioterapia onkologiczne
Ciechaniewicz W. Wstrzyknięcia ogólne
Ciechaniewicz W. Pielęgniarstwo cz. I ogólne
Ciechaniewicz W. Pielęgniarstwo cz. II ogólne
Zahradniczek K. Podstawy pielęgniarstwa, tom II -wybrane działania pielęgniarskie ogólne
Ksykiewicz-Dorota A. Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej zarządzanie i organizacja
Hildebrand N. Iniekcje, infuzje, pobieranie krwi ogólne
Senn H-J, Drings P. Kompendium onkologii onkologiczne
Zawadzki A. Medycyna ratunkowa i katastrof anestezjologiczne
Szałkiewicz E. Zasady podnoszenia i przenoszenia pacjentów ogólne
Jakubaszka J. ABC postępowania w urazach anestezjologiczne
Wołowicka L., Dyk D. Anestezjologia i intensywna opieka anestezjologiczne
Chen H., Sola J. Najczęstsze zabiegi chirurgiczne przy łóżku chorego chirurgiczne
Krawczyńska-Butrym Z. Rodzina - zdrowie - choroba rodzinne
Winecka-Jakubowska A., Włodarczyk D. Psychologia w praktyce medycznej psychologia
Ksykiewicz-Dorota A. Zarządzanie w pielęgniarstwie zarządzanie i organizacja
Orawczak E. Praktyczny angielski dla pielęgniarek języki obce
Merskey H., Bogduk N., pod red. Klasyfikacja bólu przewlekłego onkologiczne i anestezjologiczne
Janik E. Deutsch fur medizin studente języki obce
Galusa K. Pielęgniarstwo geriatryczne geriatryczne
Wenzel R., Edmond M. Kontrola zakażeń szpitalnych epidemiologiczne
Pawlicki M. Rak okrężnicy - diagnostyka, leczenie, kontrowersje onkologiczne
Kapała W. Pielęgniarstwo w chirurgii chirurgiczne
Daniluk J., Jurkowska G. Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa internistyczne
Szulc R. Usprawnianie lecznicze krytycznie chorych ansestezjologiczne
Rowiński W. Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek diagnostyka
Różycka-Wilczek E. Przygotowanie pielęgniarek - mentorów do prowadzenia zajęć dydaktycznychze studentami pielęgniarstwa dydaktyka
Austin D., Crosfield T. English for nurses języki obce
Górajek-Jóźwik J. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej ogólne
Colquhoun M.C., Handley A.J., Evans T.R. ABC resuscytacji anestezjologiczne
Parot F., Richelle M. Wprowadzenie do psychologii psychologia
Sęk H. Psychologia kliniczna t. I psychologia
Okła S. Chirurgiczna rehabilitacja głosu po całkowitej laryngektomii chirurgiczne
Powrót do zakładki "Materiały"