Polskie Stowarzyszenie
Pielęgniarek Onkologicznych
- oddział terenowy w Poznaniu

Szkolenia i Konferencje

Najnowsze znalezione konferencje, które mogą zainteresować pielęgniarkę onkologiczną:)

Serdecznie zapraszamy do współredagowania strony

 1. VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych".
  Konferencja odbędzie się w dniu 06.04.2018 r. w Domu Lekarza przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczona.
  http://spskm.katowice.pl/wp-content/uploads/2017/12/VI-Konferencja-Leczenie-Ran.pdf
 2. II Małopolska konferencja dla pielęgniarek "Wielowymiarowość współczesnego pielęgniarstwa" organizowana przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, 13-14 kwietnia 2018, Bochnia
  http://www.oipip-poznan.pl/app/uploads/2018/1/akt2904.pdf
 3. 28 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran - EWMA 2018,
  9-11 Maja 2018r Kraków
  http://ptlr.org.pl/ewma-2018/
 4. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross",
  Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1A, Białystok,
  17-20 Maja Białystok
  https://www.umb.edu.pl/zyciodajna
 5. XVIII Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej "Hospicjum 2018"
  XVI Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii oraz Wystawa Sprzętu Rehabilitacyjnego, Ortopedycznego i Ratowniczego, 18-19.05.2018, Toruń
  http://hospicjum.expo-andre.pl/
 6. XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO dla pielęgniarek onkologicznych OPIEKA PIELĘGNIARSKA W NOWYCH TERAPIACH ONKOLOGICZNYCH
  Hotel Gołębiewski, Pałacowa 7, Białystok
  http://wms.waw.pl/portal/
 7. XIV Kongres Pielęgniarek Polskich "Współczesne Pielęgniarstwo - Dynamika Zmian i Wezwanie do Działania", który odbędzie się w dniach 13-15 września 2018 r. w Kielcach
  https://www.ptp.net.pl/xiv-kongres-pielegniarek-polskich-w-kielcach/
 8. Konferencja Naukowa 65-lecia WCO "Onkologia interdyscyplinarna - czas dla nowoczesnych rozwiązań"
  22-24.11.2018, Poznań
  https://www.onkologia2018.pl
Powrót do zakładki "Materiały"