Polskie Towarzystwo Onkologiczne
- oddział w Poznaniu

Kontakt

POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE ODDZIAŁ W POZNANIU

Siedziba Zarządu: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej,
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

tel. 061 – 8850 588, 8850 589
fax. 061 – 8850 534

Nr konta: PKO BP SA 16 1020 4027 0000 1802 0031 1993

Załączniki