Wielkopolski Rejestr Nowotworów

Szkolenie z zasad i praktyki rejestracji nowotworów, Lublana, 20-22 listopada 2019

27-11-2019
Logo Institute of Oncology Ljubljana

W dniach 20-22 listopada 2019 roku odbyło się szkolenie pn.: „Zasady i praktyka rejestracji nowotworów” zorganizowane przez Słoweński Rejestr Nowotworów przy Instytucie Onkologii w Lublanie (OI) wraz z Międzynarodową Agencją Badań nad Rakiem (IARC) oraz Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej (DG JRC). W kursie brało udział 63 uczestników z 18 krajów, głównie z Europy Południowo-Wschodniej, w tym pracownicy Wielkopolskiego Rejestru Nowotworów.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z aktualną pracą w Rejestrach Nowotworów oraz omówienie sposobów kodowania wg. Klasyfikacji ICD-O3 i TNM 8 konkretnych umiejscowień raka (tj. piersi, płuca, jelita grubego, a także nowotworów układu krwiotwórczego i limfoidalnego). W trakcie spotkań podkreślano znaczenie wysokiej jakości danych na temat zapadalności na nowotwory, co stanowi punkt wyjścia do przygotowania krajowych strategii zwalczania raka oraz znaczenie edukacji ekspertów, co przekłada się na ustalenie wspólnej metodologii rejestracji nowotworów w Europie.