Wielkopolski Rejestr Nowotworów

ECIS – nowa platforma Komisji Europejskiej z danymi odnośnie epidemiologii nowotworów złośliwych.

06-02-2018

Komisja Europejska uruchomiła internetową bazę wiedzy na temat walki z rakiem (ECIS). Ma ona pomóc w dotarciu do rzetelnych, sprawdzonych informacji na temat epidemiologii nowotworów złośliwych.

- Wiarygodne dane to istotny aspekt podejścia Unii Europejskiej do chorób nowotworowych - zaznaczył komisarz ds. zdrowia Vytenis Andriukaitis.

-   System ten pomaga ocenić i monitorować choroby nowotworowe w poszczególnych krajach i regionach, rozpoznawać tendencje w perspektywie czasowej oraz gromadzić informacje, które z kolei mogą przyczynić się do dalszego ograniczania występowania tego rodzaju chorób - wyjaśniał komisarz ds. edukacji Tibor Navracsics.

ECIS zawiera dane z ponad 150 europejskich rejestrów onkologicznych z 25 krajów członkowskich (dla Polski dane populacyjne) oraz siedmiu państw spoza UE. Można na niej znaleźć informacje na temat częstotliwości występowania, dostępu do leczenia i przeżywalności w poszczególnych krajach i częściach Europy. Dane te można filtrować pod względem m.in. typu choroby, płci, wieku i porównywać według lat i kategorii.
Z informacji zgromadzonych przez JRC wynika, że najczęstszymi rodzajami raka w Europie są nowotwory jelita grubego, piersi, prostaty i płuc. Rak płuc jest najczęstszą przyczyną śmierci wśród mężczyzn, natomiast rak piersi - wśród kobiet. U obu płci na drugim miejscu pod względem umieralności zakwalifikowano nowotwór jelita grubego.
 

Opracowano na podstawie: PAP/Rynek Zdrowia