Wielkopolski Rejestr Nowotworów

Cancer Incidence in Five Continents XI

18-01-2017

Wielkopolski Rejestr Nowotworów we współpracy z Krajowym Rejestrem Nowotworów przygotował bazę do publikacji Cancer Incidence in Five Continents XI.

Dane te pozwolą na przygotowanie kolejnej, cyklicznej publikacji opracowywanej przez IARC (International Agency For Research on Cancer), która stanowi jedyne kompleksowe źródło informacji o zapadalności na nowotwory złośliwe na świecie. Zawiera m.in. dane o strukturze zachorowań, najczęstszych lokalizacjach, współczynnikach zapadalności oraz liczbie nowych przypadków.

Dane dla województwa wielkopolskiego zostaną obliczone osobno, co pozwoli na porównanie wyników z regionu z Polską oraz innymi krajami świata.

Koordynator: Section of Cancer Surveillance, IARC

Przygotowanie bazy dla Wielkopolski: KRN + WBRN

Zakres czasowy: pacjenci rozpoznani w latach 2008-2012.

Analizowane lokalizacje nowotworowe: C00-C80 (wg ICD-O-3)

Strona www projektu: http://ci5.iarc.fr/

Podstawowe dane dla Wielkopolski: http://ci5.iarc.fr/CI5-XI/PDF/Europe/561601099.pdf