Wielkopolski Rejestr Nowotworów

International Incidence of Childhood Cancer vol. 3

19-01-2017

Zespół Wielkopolskiego Rejestru Nowotworów przygotował po raz pierwszy dane do cyklicznej publikacji, będącej jedynym kompleksowym źródłem infromacji o zapadalności na nowotwory złośliwe u dzieci na świecie.

Koordynator: International Agency for Research on Cancer

Przygotowanie bazy dla Wielkopolski: WBRN + KRN

Zakres czasowy: pacjenci rozpoznani w latach 1999-2013

Analizowane lokalizacje nowotworowe C00-C80 (wg ICD-O-3)

Strona www projektu: http://iicc.iarc.fr

Publikacje i wyniki badania: