Wielkopolski Rejestr Nowotworów

European High Resolution Study

10-05-2017

Wielkopolski Rejestr Nowotworów we współpracy z Oddziałami Chirurgii Onkologicznej II i Radioterapii I Wielkopolskiego Centrum Onkologii przygotował bazę do projektu European High Resolution Study. Jego celem jest uzupełnienie badania przeżyć Eurocare, o analizę wpływu wybranych czynników klinicznych na efektywność leczenia.

Dane dla województwa Wielkopolskiego zostaną obliczone osobno, co pozwoli na porównanie wyników leczenia z regionu z Polską oraz innymi krajami świata.

Koordynator: Analytical Epidemiology and Health Impact Unit, Department of Preventive and Predictive Medicine, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Przygotowanie bazy dla Wielkopolski: KRN + Oddziały Chirurgii Onkologicznej II i Radioterapii I Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Zakres czasowy: pacjenci rozpoznani w roku 2013.

Analizowane lokalizacje nowotworowe:

  • jelito grube,
  • płuco,
  • pierś,

Strona www projektu: http://www.hrstudies.eu/